Advocats, Procuradors i Departament de Justícia acorden excloure els ciutadans i les PiMES de les taxes judicials catalanes

taxes per web

  • L’acord arriba després de setmanes de negociacions i des de posicions inicials molt distants, gràcies a l’esforç de totes les parts

Els representants del Consell de l’Advocacia Catalana i del Consell de Col.legis de Procuradors de Catalunya i el Departament de Justícia han acordat aquest migdia, en una darrera reunió, excloure les ciutadanes i els ciutadans, és a dir les persones físiques, i les petites empreses de l’aplicació de la taxa per a la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia, per garantir el dret a la tutela judicial efectiva. Aquest acord ha estat possible després de setmanes de negociacions, arrel de la sentència del Tribunal Constitucional en que avala l’aplicació de la taxa catalana. Tot i la dificultat inicial d’arribar a un acord, donada la llunyania de les parts, la voluntat de consens i l’esforç dels diferents agents implicats en la negociació ha fet possible assolir un acord definitiu en l’aplicació de la taxa catalana.

Aquest acord al que s’ha arribat avui, contempla també l’ampliació dels supòsits que quedaran exempts del pagament de la taxa. Aquests supòsits són: les demandes d’execució, les reconvencions i les sol·licituds de concurs.

Alhora, a petició dels operadors jurídics, el Departament de Justícia ha acordat mantenir l’aplicació d’un descompte del 25% per afavorir la presentació telemàtica de demandes.

Tanmateix, les parts han arribat a l’acord de mantenir el mínim de 60 euros i el màxim de 120 euros en l’aplicació de la taxa catalana, molt lluny dels imports que suposen les taxes judicials imposades per l’Estat i que, en alguns casos, poden arribar a 10.000 euros.

En aquest sentit, la Conselleria de Justícia s’ha compromès, d’una banda, amb Advocats i Procuradors a instar el Govern de l’Estat  a que modifiqui la Llei d’Enjudiciament Civil amb l’objectiu de que es puguin incloure les taxes catalanes a la taxació de costes. És a dir, que qui hagi d’abonar la taxa sigui la persona jurídica que perd el litigi. I, de l’altra, a demanar al Ministeri de Justícia que redueixi les seves taxes al 20% de l’import de la taxa catalana.

La taxa catalana s’aplicava i s’aplicarà doncs, en els àmbits civil i contenciós administratiu, deixant fora, com fins el moment de la seva suspensió, els àmbits penal i social, així com a totes aquelles persones amb dret a l’assistència jurídica gratuïta. Però deixarà, doncs, d’aplicar-se a les persones físiques (als ciutadans i a les ciutadanes), per fer-ho, només, en les persones jurídiques, tret de les petites empreses.

Finalment, i a petició expressa dels operadors jurídics, el Departament de Justícia s’ha compromès a desenvolupar una gestió més àgil en el pagament de la taxa.

Related Articles

Back to top button