El Consell de l’Advocacia Catalana s’incorpora a la Taula sobre desnonaments del Govern de la Generalitat

FOTO PLE CICAC 620x330

El Govern de la Generalitat ha acordat la incorporació del Consell de l’Advocacia Catalana a la Taula sobre desnonaments, que es va constituir el passat 17 de setembre. El Consell, que representa els 14 Col·legis d’Advocats de Catalunya, s’incorporarà a la Taula juntament amb  representants de la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) i de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO).

La Taula sobre desnonaments va néixer, d’una banda, amb l’objectiu de vehicular mesures concretes urgents per a les persones afectades pels desnonaments. I, de l’altra, amb la intenció de formular propostes de modificacions legislatives en l’àmbit competencial de la Generalitat.

La incorporació del Consell de l’Advocacia respon al caràcter transversal d’aquest òrgan i a la conveniència de treballar de forma conjunta amb totes aquelles institucions coneixedores i relacionades amb aquesta realitat social, atesa la situació d’especial vulnerabilitat en què es troben les persones i les famílies afectades.

Així doncs, la Taula sobre desnonaments quedarà integrada per representants dels departaments d’Economia i Coneixement, de Territori i Sostenibilitat, de Benestar Social i Família, d’Interior, d’Empresa i Ocupació i de Justícia, així com per el Consell de l’Advocacia Catalana, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, les entitats municipalistes, les entitats financeres, l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, els sindicats UGT i CCOO.

Related Articles

Back to top button