Convocatòria de candidatures per a participar en formacions europees en instruments de la UE en Dret de Família

El projecte “CIVILAW” té com a objectiu formar advocades i advocats de 7 Estats Membres  en relació a instruments legals relatius al dret de família, produir material formatiu amb els resultats dels seminaris, així com promoure la creació de xarxes informals de col·laboració entre l’advocacia de diferents països de la UE. Tot aquest programa es portarà a terme entre els anys 2022 i 2024.

Juntament amb el Consell de l’Advocacia Catalana, hi participen altres col·legis de l’advocacia de la UE: el Col·legi d’Advocats d’Itàlia, el Col·legi d’Advocats de Xipre, el col·legi d’Advocats de Romania, el Col·legi d’Advocats de Polònia, l Col·legi d’Advocats d’Atenes, el Col·legi d’Advocats de la República Txeca i el Consell de l’Advocacia d’Espanya.

Totes i cadascunes de les entitats citades amb anterioritat, s’encarregarà de replicar un únic model de seminari formatiu en matèria de Família, on en algun cas, es podria enriquir introduint petites novetats a nivell de contingut, ponents, etc….

Concretament, a Catalunya oferim la possibilitat que assisteixin de forma gratuïta a aquestes formacions advocades o advocats procedents de qualsevol dels 14 col·legis de l’Advocacia Catalana, tenint en compte la següent distribució de places:

– 9 seminaris fora de Catalunya (Atenes, Roma, Bucarest, Nicòsia, Varsòvia, Praga, Piraeus, Itàlia i Grècia): Oferint un total de 9 places, on s’adjudicarà una 1 única plaça per seminari/destinació.

A continuació, us presentem un esquema amb la previsió inicial:

Tema del seminari Lloc Data
Dret de Família Atenes, Grècia Febrer 2022
Dret de Família Roma, Itàlia Març 2022
Dret de Família Bucarest, Romania Abril 2022
Dret de Família  Nicòsia, Xipre Juny 2022
Dret de Família Varsòvia, Polònia Setembre 2022
Dret de Família  Praga, República Txeca Octubre 2022
Dret de Família Piraeus, Grècia Desembre 2022
Dret de Família Itàlia Per definir
Dret de Família Grècia Per definir

Si la situació sanitària del país ho permet, el seminari es celebrarà en format presencial. En cas contrari es realitzaria en format virtual


REQUISITS:

Els requisits per assistir-hi són:

  • Estar col·legiat/da en un col·legi de l’advocacia de Catalunya.
  • Tenir experiència mínima de 5 anys en l’exercici professionals en temes de família.
  • Acreditar un nivell d’anglès suficient (preferiblement Nivell Advanced), ja que les formacions es realitzaran en aquest idioma.
  • Enviar el formulari de sol·licitud de la convocatòria omplert i signat i CV.

En cas de rebre més d’una sol·licitud per assistir al mateix seminari, el CICAC es basarà amb en els mèrits del candidat/a per assignar la plaça (Mèrits: nivell d’anglès, experiència en procediments de família amb component internacional).

Les persones que es desplacin a l’estranger hauran de complir els requisits sanitaris exigits en el moment de viatjar per les autoritats competents, tant per la sortida de Catalunya com per l’entrada al país de destí:


CONDICIONS FINANÇAMENT:

El projecte europeu finançarà les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció de la persona que assisteixi a qualsevol dels seminaris ofertats fora de Catalunya.

El protocol per poder gaudir d’aquesta ajuda és:

  • Que la persona que es desplaça haurà d’assumir per avançat les despeses de transport i allotjament.
  • Un cop verificada l’assistència al seminari, la European Lawyer’s Foundation (ELF) reemborsarà les despeses de transport que es justifiquin i addicionalment es farà una transferència de 300€ (import únic que no s’ha de justificar) que la ELF proporciona per assumir despeses d’allotjament i manutenció.
  • Les despeses de transport (bitllet d’avió, transport local) han de ser degudament justificades per l’alumnat que assisteixi a qualsevol dels 9 seminaris que se celebren fora de Catalunya, per tant, s’exigirà la presentació de tiquets i comprovants.

SOL.LICITUD PER PARTICIPAR-HI:

El termini màxim per a fer-nos arribar el formulari de sol·licitud i presentar la documentació requerida, és  el dimecres 12 de gener 2022 (inclòs).

Per a realitzar la sol·licitud s’ha de:

  1. L’Enllaç per a emplenar la sol·licitud, és:
  1. Enviar la documentació complerta (CV i document acreditatiu del nivell d’anglès) al correu: formacio@cicac.cat

AVÍS: Com heu pogut comprovar, el calendari definitiu de tots els seminaris no està tancat. És per aquest motiu que us demanem que marqueu més d’una preferència, indicant-nos l’ordre d’interès en l’assistència (lloc i data).


PROTECCIÓ DE DADES

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades  Personal (Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals), s’informa que les dades facilitades seran tractades sota   responsabilitat de Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya i seu social en Roger de Llúria, 113. 3 er de 08037 Barcelona i adreça de contacte amb el nostre delegat de protecció de de dades en dpo@cicac.cat.

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva participació o sol·licitud de participació en aquesta activitat, essent la seva participació la causa que legitima el tractament de les seves dades. Aquestes dades  seran transmeses a altres col·legis professionals i entitats o organitzacions que participen en la seva gestió o organització. Aquesta informació serà conservada d’acord amb els criteris d’arxiu aplicable i una vegada finalitzada les responsabilitats que es poden derivar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci Roger de Llúria, 113. 3 er de 08037 Barcelona o dpo@cicac.cat.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades, o be posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades dpo@cica.cat


Més informació a: https://elf-fae.eu/civilaw/

Related Articles

Back to top button