Convocatòries SOJ Penitenciari 2017

  • Convocatòria de la inscripció voluntària per a seleccionar l’equip de lletrats i de lletrades dels Col·legis d’Advocats de Lleida i Manresa que presten el Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària, tot estant condicionada a la signatura  de la prórroga del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària per a lany 2017

El termini per a sol·licitar la inscripció voluntària al servei serà des del dia 9 de novembre de 2016  fins al dia 18 de novembre de 2016 a les 14 hores.

La selecció dels lletrats i lletrades es farà el dia 2 de desembre de 2016.

Barcelona, 9 de novembre de 2016


  • Convocatòria de la inscripció voluntària per a seleccionar l’equip de lletrats i de lletrades del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que presten el Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària, tot estant condicionada a la signatura del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària per a lany 2017.

El termini per a sol·licitar la inscripció voluntària al servei serà des del dia 9 de novembre de 2016 fins al dia 18 de novembre de 2016 a les 14 hores.

La inscripció s’ha de presentar al Consell, presencial o bé per fax al  934 881 553.

La selecció dels lletrats i lletrades es farà el dia 30 de novembre de 2016.

Barcelona, 9 de novembre de 2016


  • Convocatòria de la inscripció voluntària per a seleccionar l’equip de lletrats i de lletrades dels Col·legis d’Advocats de Figueres i Granollers, que presten el Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària, tot estant condicionada a la signatura  de la prórroga del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària per a lany 2017.

El termini per a sol·licitar la inscripció voluntària al servei serà des del dia 9 de novembre de 2016 fins al dia 18 de novembre de 2016 a les 14 hores.

La selecció dels lletrats i lletrades es farà el dia 1 de desembre de 2016.

Barcelona, 9 de novembre de 2016


  • Convocatòria de la inscripció voluntària per a seleccionar l’equip de lletrats i de lletrades dels Col·legi d’Advocats de Tarragona que presten el Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària, tot estant condicionada a la signatura  de la prórroga del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària per a lany 2017

El termini per a sol·licitar la inscripció voluntària al servei serà des del dia 9 de novembre de 2016 fins al dia 18 de novembre de 2016 a les 14 hores.

La selecció dels lletrats i lletrades es farà el dia 30 de novembre de 2016.

Barcelona, 9 de novembre de 2016

Related Articles

Back to top button