Home / Sin categoría / Presentació telemàtica d’escrits judicials 2022

Presentació telemàtica d’escrits judicials 2022

 

Incidència general de comunicacions/certificat d’indisponibilitat

Incidència general de comunicacions/certificat d’indisponibilitat

El divendres 13 de maig, al voltant de mig matí, una incidència a l’extranet del professional del sistema e-justícia.cat va dificultar la presentació d’escrits telemàtics i la recepció de notificacions telemàtiques.

Atesa la situació d’inestabilitat de l’Extranet del Professional durant els dies 6 i 7 d’abril,  el Departament de Justícia ens ha comunicat que han publicat un certificat d’indisponibilitat a la Seu Judicial, que trobareu clicant aquí

Pautes per a la presentació telemàtica d’escrits judicials

Pautes per a la presentació telemàtica d’escrits judicials

Podeu consultar l’acord del Secretari de Govern del TSJC sobre els criteris per   presentar escrits i documents per via telemàtica, en relació a la seva correcta  indexació  i identificació , especialmente en els supòsits de demanda i contestació  a la demanda, als efectes de permetre una fàcil i adequada localització i consulta.

En aquest sentit:

  • L’escrit o document principal (demanda/contestació a la demanda) de les parts d’un procediment s’haurà de presentar de forma diferenciada i separada dels documents annexos, incloent-se, en primer lloc, com a document 00 l’escrit principal amb la denominació d’escrit de demanda o escrit de contestació a la demanda, i a continuació la resta de documents annexos, foliats i amb índex electrònic segons disposa l’article 273.4 LEC.
  • Els documents annexos han de generar un fitxer per a cada document, per tant, han d‘estar perfectament individualitzats, si bé, en un únic PDF es poden agrupar documents que siguin de la mateixa naturaleza.
  • La denominació dels fitxers ha de ser descriptiva de la naturalesa del document, evitant denominacions genèriques que dificultin la seva localització.
  • No es podrà incloure en un únic fitxer PDF la totalitat de la documentació d’un assumpte

Consulteu els documents:

acord pautes presentació telemàtica ejcat acuerdo pautas presentación telemática ejcat