Presentació telemàtica d’escrits judicials 2022

 

Incidència general de comunicacions/certificat d’indisponibilitat

El passat dimarts, 29 de novembre de 2022 es va produir una incidència en la funcionalitat de presentació de demandes i escrits telemàtics, especialment aquells vehiculats a través de la integració per serveis web amb les vostres pròpies aplicacions.

La incidència ha pogut dificultar o impedir les presentacions. Ha durat tot el matí, fins les 13:00 hores aproximadament.


El proper dissabte 8 d’octubre de les 20:00 h fins al diumenge 9 a les 7:00 hores es portarà a terme la prova anual del Pla de Recuperació de Desastres (PRD) al Departament de Justícia.

Aquesta prova té per finalitat certificar el correcte comportament dels serveis en el centre de processament de dades (CPD) secundari en cas de no disponibilitat del CPD primari.

L’actuació comportarà un tall de servei per a tots els sistemes del Departament de Justícia la durada prevista d’aquest tall és d’onze hores.

Tot i que s’ha triat la franja horària en que hi hagi menys afectació pels usuaris, aquesta actuació pot interferir en la feina dels col·lectius externs que es comuniquen via telemàtica amb jutjats via TTA (presentació de demandes telemàtiques) i RED (presentació d’escrits telemàtics). Per aquesta raó, us demanem que feu extensiva aquesta informació a tots els professionals que treballen a Catalunya. Tampoc estarà disponible, dins de l’horari anteriorment indicat, IAP (Extranet del professional), Arconte i Noticat.


El passat dimarts 3 d’octubre de 2022 es va produir una incidència en l’extranet del professional, que va dificultar/impedir l’accés durant un cert temps. L’interval afectat va ser entre 13:30 i 15:00 hores, aproximadament.

No va ser gaire temps l’afectació, però el període sí que és crític, al voltant de les 15:00, i per això hem decidit emetre certificat, activant el pla de contingència habitual.


Divendres 9 de setembre de 2022 es produir una incidència en un component transversal de la Generalitat que va impactar l’extranet del professionals, impedint l’accés. L’interval afectat va ser entre 13.30 i 15 hores.

No va ser gaire temps l’afectació, però el període sí que és crític, al voltant de les 15:00, i per això vam decidir emetre certificat, activant el pla de contingència habitual.


El proper, dissabte 16 de juliol, de les 22:00 hores fins al dia 17 de juliol a les 07:30 hores, hi haurà un tall de servei de cinc hores aproximadament que s’iniciarà a la 01:00 hora que afectarà els següents sistemes d’informació:

  • Presentació d’escrits i de demandes mitjançant software de les empreses o IAP
  • Accés al FTP Col·legi d’Advocats
  • Comunicació amb LEXNET
  • Comunicació amb ARCONTE
  • Signatura electrònica i Noticat
  • Accés al sistema AVEP

Avui 28 de juny de 2022 s’ha produït una incidència en l’extranet del professional que ha impedit la presentació de demandes i escrits entre les 12:00 i les 15:10 hores, aproximadament.

Com en aquest interval ha pogut quedar afectada la presentació d’escrits a termini, hem activat el pla de contingència habitual.


El divendres 13 de maig, al voltant de mig matí, una incidència a l’extranet del professional del sistema e-justícia.cat va dificultar la presentació d’escrits telemàtics i la recepció de notificacions telemàtiques.


Atesa la situació d’inestabilitat de l’Extranet del Professional durant els dies 6 i 7 d’abril,  el Departament de Justícia ens ha comunicat que han publicat un certificat d’indisponibilitat a la Seu Judicial, que trobareu clicant aquí


Pautes per a la presentació telemàtica d’escrits judicials

Podeu consultar l’acord del Secretari de Govern del TSJC sobre els criteris per   presentar escrits i documents per via telemàtica, en relació a la seva correcta  indexació  i identificació , especialmente en els supòsits de demanda i contestació  a la demanda, als efectes de permetre una fàcil i adequada localització i consulta.

En aquest sentit:

  • L’escrit o document principal (demanda/contestació a la demanda) de les parts d’un procediment s’haurà de presentar de forma diferenciada i separada dels documents annexos, incloent-se, en primer lloc, com a document 00 l’escrit principal amb la denominació d’escrit de demanda o escrit de contestació a la demanda, i a continuació la resta de documents annexos, foliats i amb índex electrònic segons disposa l’article 273.4 LEC.
  • Els documents annexos han de generar un fitxer per a cada document, per tant, han d‘estar perfectament individualitzats, si bé, en un únic PDF es poden agrupar documents que siguin de la mateixa naturaleza.
  • La denominació dels fitxers ha de ser descriptiva de la naturalesa del document, evitant denominacions genèriques que dificultin la seva localització.
  • No es podrà incloure en un únic fitxer PDF la totalitat de la documentació d’un assumpte

Consulteu els documents:

acord pautes presentació telemàtica ejcat acuerdo pautas presentación telemática ejcat

Related Articles

Back to top button