La Mediació constitueix un evident mètode alternatiu de resolució de conflictes a la via judicial, que evita l’enfrontament entre les parts i predica la cultura de la pau. Per tal que l’èxit d’aquest mètode es converteixi en una realitat, necessitem que tots els professionals que intervenen en la mediació tinguin una formació adequada i exigim a la persona mediadora uns coneixements especials en funció de la tipologia del conflicte objecte de mediació.

Des de l’advocacia hem cregut necessari organitzar aquests congressos principalment perquè s’erigeixi com un fòrum multiprofessional de debat sobre la mediació des de tots els àmbits possibles, amb l’objectiu d’aprofitar les diferents sinergies que puguin fluir en aquest debat des dels diferents sectors professionals que tracten, directament o indirectament, amb la mediació, com ara: la judicatura, l’advocacia, la psicologia, la pedagogia, el treball social, l’economia, la psicopedagogia, l’educació social, la sociologia, els psicoterapeutes, els graduats socials, els orientadors familiars, l’arquitectura, l’enginyeria, les ciències polítiques, l’administració de finques, els censors de comptes i els agents de la propietat immobiliària, entre altres, així com aquells agents socials interessats en la matèria com ONG, sindicats, organitzacions, associacions i federacions.

Related Articles

Back to top button