Presa de possessió de la nova Consellera, l’Excma. Sra. Esther López

Foto: Beatriz Calcagno
Foto: Beatriz Calcagno
Foto: Beatriz Calcagno
Foto: Beatriz Calcagno

Related Articles

Back to top button