Home / Sin categoría / Presentació telemàtica d’escrits judicials 2021

Presentació telemàtica d’escrits judicials 2021

Incidència general de comunicacions/certificat d’indisponibilitat

Incidència general de comunicacions/certificat d’indisponibilitat

 

El proper dissabte 10 de juliol de les 20:00 fins al diumenge a les 7:00 hores es portarà a terme la prova anual del Pla de Recuperació de Desastres (PRD) al Departament de Justícia.

Aquesta prova té per finalitat certificar el correcte comportament dels serveis en el centre de processament de dades (CPD) secundari en cas de no disponibilitat del CPD primari.

L’actuació comportarà un tall de servei per a tots els sistemes del Departament de Justícia, incloent l’extranet del professional. La durada prevista d’aquest tall és de onze hores.

Dins del procés de modernització de l’Administració de justícia el proper diumenge 20 de juny de 00:00 h a 06:00 hores (la nit de dissabte a diumenge), totes les aplicacions web del sistema e-justícia.cat romandran aturades a tot Catalunya degut a una actuació tècnica que afectarà el sistema de base de dades d’eJCAT. L’afectació és per tot Catalunya.

Tot i que s’ha triat la franja horària en que hi hagi menys afectació pels usuaris, aquesta actuació pot interferir en la feina dels col·lectius externs que es comuniquen via telemàtica amb jutjats via TTA (presentació de demandes telemàtiques) i RED (presentació d’escrits telemàtics). Tampoc estarà disponible, dins de l’horari anteriorment indicat, IAP (Extranet del professional).

Us informem que  dimarts dia 15 de juny s’ha produït una degradació en l’extranet del professional que ha impedit durant un interval de temps la presentació telemàtica de demandes i escrits, i la recepció de notificacions telemàtiques.

La durada de la incidència ha estat curta, i en dos intervals temporals: 13:30 a 14:15, i 14:45 a 15:10. Tot i així, ha coincidit amb la franja horària més crítica per aquelles presentacions de demandes o escrits a termini.

Us informem que avui divendres dia 28 de maig s’ha produït una incidència en les infraestructures informàtiques que ha afectat al sistema e-justícia.cat, i que ha impedit als professionals i organismes tant la presentació de demandes i escrits com la recepció telemàtica de notificacions.

Com la franja horària afectada resultava crítica per la presentació de documentació a termini hem preparat el certificat d’indisponibilitat corresponent, que properament publicarem a l’apartat reservat als professionals dins la Seu Judicial Electrònica.

Us informem que avui dimarts dia 4 de maig de 2021 s’ha produït una incidència que ha afectat a l’accés a les aplicacions de diversos Departaments de la Generalitat. El sistema e-justícia.cat també ha estat afectat per aquesta incidència, que ha dificultat o impedit la presentació de demandes i escrits telemàtics a través de l’extranet del sistema e-justicia.cat durant bona part del matí. Com la franja horària afectada resultava crítica per la presentació de documentació a termini hem preparat el certificat d’indisponibilitat corresponent;

Pautes per a la presentació telemàtica d’escrits judicials

Pautes per a la presentació telemàtica d’escrits judicials

Podeu consultar l’acord del Secretari de Govern del TSJC sobre els criteris per   presentar escrits i documents per via telemàtica, en relació a la seva correcta  indexació  i identificació , especialmente en els supòsits de demanda i contestació  a la demanda, als efectes de permetre una fàcil i adequada localització i consulta.

En aquest sentit:

  • L’escrit o document principal (demanda/contestació a la demanda) de les parts d’un procediment s’haurà de presentar de forma diferenciada i separada dels documents annexos, incloent-se, en primer lloc, com a document 00 l’escrit principal amb la denominació d’escrit de demanda o escrit de contestació a la demanda, i a continuació la resta de documents annexos, foliats i amb índex electrònic segons disposa l’article 273.4 LEC.
  • Els documents annexos han de generar un fitxer per a cada document, per tant, han d‘estar perfectament individualitzats, si bé, en un únic PDF es poden agrupar documents que siguin de la mateixa naturaleza.
  • La denominació dels fitxers ha de ser descriptiva de la naturalesa del document, evitant denominacions genèriques que dificultin la seva localització.
  • No es podrà incloure en un únic fitxer PDF la totalitat de la documentació d’un assumpte

Consulteu els documents:

acord pautes presentació telemàtica ejcat acuerdo pautas presentación telemática ejcat