Home / Àrees de treball / Servei Lingüístic / Eines per a advocades i advocats / Eines per aprendre llenguatge jurídic

Eines per aprendre llenguatge jurídic

Curs d’autoaprenentatge de llenguatge jurídic català

llenguatge_juridicEl Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ofereix materials d’aprenentatge de llenguatge jurídic català, en què hi ha continguts teòrics acompanyats d’exercicis amb solucions.

 

Català a la carta

català a la carta

El Català a la Carta  pretén donar a conèixer, per mitjà de la publicació d’articles breus i entenedors, els aspectes lèxics i gramaticals que solen generar més errors en la redacció de documents jurídics i administratius, així com les etimologies més curioses dels termes jurídics.

Portal “Terminologia jurídica”

web_terminologia juridicaTerminologia jurídica és un espai web creat per a la difusió de la feina que duu a terme amb el Comitè Terminològic de Dret. Aplega diversos recursos útils per als operadors jurídics, per als estudiants de dret i per als professionals de la llengua.

 

Retalls de llengua

retallsEls Retalls de llengua són una de les actuacions que va dur a terme el Pla de qualitat lingüística de Girona l’any 2007. Cada un d’aquests retalls tracta sobre una qüestió lèxica, sintàctica o gramatical relacionada amb la terminologia i la fraseologia jurídica.