Eines per aprendre terminologia jurídica

Català a la carta

català a la carta

El Català a la Carta  pretén donar a conèixer, per mitjà de la publicació d’articles breus i entenedors, els aspectes lèxics i gramaticals que solen generar més errors en la redacció de documents jurídics i administratius, així com les etimologies més curioses dels termes jurídics.


Portal “Terminologia jurídica”

web_terminologia juridicaTerminologia jurídica és un espai web creat per a la difusió de la feina que duu a terme amb el Comitè Terminològic de Dret. Aplega diversos recursos útils per als operadors jurídics, per als estudiants de dret i per als professionals de la llengua.

 


Retalls de llengua

retallsEls Retalls de llengua són una de les actuacions que va dur a terme el Pla de qualitat lingüística de Girona l’any 2007. Cada un d’aquests retalls tracta sobre una qüestió lèxica, sintàctica o gramatical relacionada amb la terminologia i la fraseologia jurídica.

 

Back to top button