L’àmbit jurídic en femení (II)

Les denominacions de càrrecs i oficis sovint adopten formes compostes. Com formem el femení d’aquestes formes? En general, solen ser estructures que mantenen una relació de coordinació, la qual cosa vol dir que cal formar el femení dels dos components (sempre que no siguin invariables, és clar).

Exemples de flexió en femení de tots dos components:

Masculí Femení
magistrat jutge magistrada jutgessa
jutge degà jutgessa degana
comptador partidor comptadora partidora
conseller delegat consellera delegada
administrador parlamentari administradora parlamentària
diputat electe diputada electa
diputat interventor diputada interventora
diputat primer diputada primera

 

Exemples de flexió de gènere en només el primer component, per ser invariable o no permetre flexió el segon:

Masculí Femení
síndic de greuges síndica de greuges
Síndic de comptes síndica de comptes
cònsol major consolessa major (també la cònsol major)
lletrat major lletrada major
director general directora general
mosso d’esquadra mossa d’esquadra
administrador concursal administradora concursal
oïdor de comptes oïdora de comptes
interventor general interventora general
tinent d’alcalde tinenta d’alcalde
metge forense metgessa forense (també la metge forense)

 

Exemples de flexió de gènere en només el segon component:

Masculí Femení
ponent únic ponent única
ponent relator ponent relatora
portaveu adjunt portaveu adjunta

 

Finalment, exemples en què cap component permet la flexió en femení, el primer component és invariable i el segon no permet la flexió. En aquests casos, cal marcar el gènere mitjançant l’article o el determinant que l’acompanyi:

Masculí Femení
fiscal en cap la fiscal en cap
cap provincial la cap provincial

 

Servei Lingüístic del CICAC

 

Back to top button