Butlletins

El Butlletí de notícies de la Comissió de Llengua

El butlletí de notícies de la Comissió de Llengua informa mensualment sobre les principals novetats del català jurídic i de la llengua catalana en general. Fa un recull de les notícies més destacades que han succeït al llarg del mes anterior i dóna a conèixer, entre altres, la publicació de nous recursos lingüístics i la programació de congressos i jornades sobre temes lingüístics i sociolingüístics.

Com subscriure-s’hi?

Si us hi voleu subscriure, ho podeu fer per mitjà del formulari que hi ha al final de la columna de la dreta.

imtage butlletíHistòric de butlletins

2021

2020

 

2019

 

2018

 

2017

2016

 

2015

2014