Notícies i butlletins

En aquesta pàgina estaria fer dos apartats:

Notícies

un en què apareixin automàticament els titulars i breus de les notícies que vagi fent amb la categoria de “Servei Lingüístic”; és a dir, el mateix que tenim a la pàgina inicial.

Butlletins

pendent veure com es pengen els butlletins que es vagin creant + pendent concretar quins butlletins es pengen i com es pengen.

Back to top button