Et requereixen la traducció al català del teu escrit? Et donem els recursos

La web del Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana disposa d’un apartat dedicat al dret lingüístic en què trobareu:

  • 3 models de recurs de reposició diferents
  • jurisprudència que es pronuncia sobre l’al·legació d’indefensió
  • informes i recomanacions en relació amb el dret a la traducció de les parts.

L’apartat conté altra informació d’interès sobre dret lingüístic i les opcions de què disposem per exercir el dret d’opció lingüística a favor del català. Consulteu l’apartat!

Related Articles

Back to top button