Convocatòries i selecció de lletrats i lletrades que prestaran el SOJ Penitenciari 2024

Convocatòria de la inscripció voluntària per a seleccionar l’equip de lletrats i de lletrades dels Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya, que presten el Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària, tot estant condicionada a la signatura  del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya per a la prestació del Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària per a l’any 2024

El termini per a sol·licitar la inscripció voluntària al servei serà des del dia 7 de novembre de 2023 fins  al dia 15 de novembre de 2023, fins a les 14 hores.

No s’admetran inscripcions fora de termini

Les peticions de inscripció s’han  de presentar davant del Consell de l’Advocacia Catalana,  en forma presencial (Carrer Roger de Llúria 113, 3a planta) o bé per correu electrònic a l’adreça recepcio@cicac.cat. (en aquest cas, cal que el formulari d’inscripció estigui signat electrònicament) .

La selecció provisional dels lletrats i lletrades es farà el dia 29 de novembre del 2023.

Aquesta selecció es comunicarà als seleccionats de forma personal al correu electrònic que s’hagi fet constar a la inscripció abans del 2 de desembre de 2023.

Les persones interessades podran adreçar les reclamacions o observacions que estimin oportunes fins al dia 5 de desembre del 2023, fins a les 20 hores, adreçant-les a l’adreça de correu recepcio@cicac.cat.

La selecció definitiva dels lletrats i lletrades es realitzarà el dia 22 de desembre de 2023 i es comunicarà definitivament abans del 27 de desembre de 2023

Barcelona, 7 de novembre de 2023


CP Dones Barcelona CP Puig de les Basses CP Quatre Camins i Joves CP Ponent CP Lledoners CP Brians I i CP Brians II CP Mas d’Enric

 

Related Articles

Back to top button