Manifest de l’Advocacia Catalana a favor d’un gran pacte per modernitzar la justícia

La justícia a Catalunya i a la resta de l’Estat acumula en els darrers anys un important dèficit d’inversions que ens està portant a la cronificació d’importants mancances que impedeixen disposar d’una administració eficient i de qualitat. Aquesta tradicional falta de recursos se suma a les noves realitats socials i a la necessitat d’oferir serveis adaptats a elles.

A banda d’aquesta endèmica marginació per part de l’administració, la justícia està patint en els últims mesos l’impacte de la incapacitat de les administracions per gestionar les diferents vagues convocades per col·lectius professionals i jurídics que provoquen importants retards i disfuncions en el sistema judicial que causen un greu perjudici a tota l’advocacia i a la ciutadania en general.

A partir d’aquesta realitat, avui tenim una justícia a punt del col·lapse, amb una situació que afavoreix una inadmissible vulneració de drets i que ocasiona pèrdues econòmiques no només al sector de l’advocacia, sinó ja a l’economia en general.

El Consell de l’Advocacia Catalana considera que l’actual estat de la justícia a Catalunya i a Espanya és insostenible en una democràcia que té l’obligació de protegir l’estat de dret, i per això demana a tots els operadors jurídics i a les administracions implicades un gran pacte per la justícia que resolgui tots els dèficits acumulats i ens comprometi a avançar plegats cap a una justícia moderna, eficient i de qualitat.

En aquest sentit, es considera imprescindible una aposta ferma de les administracions per:

  • Desencallar les inversions necessàries per modernitzar i posar al dia l’administració de justícia
  • Garantir anualment una dotació pressupostària suficient per dotar la justícia dels millors recursos i eines, per situar-la com un element fonamental de l’estat del benestar i de preservació dels drets fonamentals

El Consell de l’Advocacia Catalana reafirma el compromís, avalat pels seus 40 anys d’història, en liderar aquesta nova etapa del sistema judicial per afavorir l’exercici de l’advocacia en condicions dignes i una administració àgil, propera i sensible a les necessitats de la ciutadania.

 

Barcelona, 31 de maig de 2023

 

Related Articles

Back to top button