El Consell de l’Advocacia demana un abordatge integral i científic contra la sobrepoblació de fauna

  • L’advocacia catalana vol participar en la recerca de solucions ètiques que facin compatible la fauna salvatge amb l’activitat agrícola i ramadera
  • La Comissió de Protecció dels Drets dels Animals considera que les mesures adoptades fins ara pel Govern són només pegats ineficaços

El Consell de l’Advocacia Catalana, a través de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA), demana al Govern de la Generalitat que dugui a terme un abordatge integral i científic del problema que hi ha a Catalunya amb les sobrepoblacions d’algunes espècies d’animals salvatges. La Comissió, que vol ser part activa en la recerca de solucions, considera que les polítiques actuals per abordar-ho són només un pegat amb una efectivitat molt limitada en el curt termini i que situen l’animal com a responsable únic del problema.

Per això proposa al Govern que es faci un gran pla de biodiversitat amb la participació de professionals i experts del món de la biologia, jurídic, urbanístic i ambiental que serveixi per trobar les millors accions globals, a partir de principis ètics i sostenibles, que es poden desenvolupar per garantir la convivència entre la nostra fauna i l’activitat econòmica i humana.

La majoria de les sobrepoblacions de fauna i els seus efectes en l’entorn més propers són una conseqüència de l’acció humana i de la falta de polítiques globals de gestió del medi natural que, en molts casos, han comportat deforestació, pèrdua de biodiversitat, processos de canvi climàtic, o la progressiva desaparició dels depredadors naturals. Aquesta sobrepoblació trenca l’equilibri natural i provoca efectes no desitjats a l’agricultura i la ramaderia que s’han de corregir per garantir un ecosistema que permeti compatibilitzar la fauna amb l’activitat agrícola tradicional.

“L’activitat econòmica del sector primari català, per la seva importància, es mereix una protecció integral real i no amb mesures que difícilment tenen recorregut més enllà del curt termini”, diu la presidenta de la Comissió de Drets dels Animals del Consell i degana del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, Estela Martín.

L’advocacia catalana considera, segons Martín, que “un país modern i avançat ha de treballar en mètodes ètics, sostenibles i efectius per resoldre els problemes derivats de la sobrepoblació animal, garantint el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció animal, i abordar-ho des de la base del problema, que és la gestió del nostre ecosistema”.

Mesures ètiques i taules de treball multidisciplinars

La CPDA recorda que la utilització de mètodes ètics és una obligació de les administracions públiques, segons es desprèn del Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya i insta a l’adopció de mesures ètiques de control de la fauna salvatge, com ara la vacuna anticonceptiva per a senglars desenvolupada pel Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En aquest sentit, proposa la creació de taules de treball multidisciplinars i transversals, amb la participació de professionals i experts del món de la biologia, jurídic, urbanístic i ambiental que serveixi per trobar les millors accions globals que es poden desenvolupar per garantir la convivència entre la nostra fauna i l’activitat econòmica i humana. El col·lectiu de l’advocacia reivindica la seva presència en aquestes taules de treball per garantir que totes les decisions que es prenen compleixin amb la normativa de benestar animal, siguin coherents a nivell legislatiu i puguin ser articulades en un marc normatiu legal entre les diferents autonomies i la normativa estatal.

Oposició a la modificació de la Llei de protecció dels animals

Precisament, els juristes també critiquen la modificació legislativa que el Parlament sotmetrà a debat i votació demà divendres, en el marc de l’aprovació de la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, que preveu una modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals per deixar fora de la obligació de disposar del permís de nucli zoològic a aquelles instal·lacions pel manteniment d’animals de companyia que allotgin menys de quinze animals majors de tres mesos d’edat i un número no establert de cries.

En l’actualitat, la llei catalana obliga disposar de permís de nucli zoològic a totes aquestes instal·lacions, com ara gosseres esportives, de caça, o els centres d’importació d’animals, independentment del nombre que n’allotgin, per tal de garantir el control sanitari i evitar riscos de zoonosi. En cas de l’aprovació d’aquesta esmena, “tots aquests animals quedaran desprotegits”, adverteix la presidenta de la CPDA del Consell. A més, amb l’entrada en vigor del reglament associat a la nova llei de protecció animal estatal, el nucli zoològic serà obligatori a partir de 5 animals, de manera que la nova normativa catalana entraria en contradicció amb l’estatal. “Demanem que no es facin passos enrere i que Catalunya es mantingui com una comunitat pionera en matèria de protecció animal”, afegeix Martin.

Barcelona, 9 de març de 2023

Related Articles

Back to top button