Home / Servei lingüístic / Signada l’addenda per prorrogar per al 2022 el Programa de foment de l’ús del català en l’àmbit d’assistència jurídica gratuïta, amb increment de l’import del mòdul inicialment previst

Signada l’addenda per prorrogar per al 2022 el Programa de foment de l’ús del català en l’àmbit d’assistència jurídica gratuïta, amb increment de l’import del mòdul inicialment previst

En compliment de l’acord de Govern de data 21 de desembre, pel qual es va aprovar la pròrroga i modificació per a l’any 2022 del conveni pel foment del català a l’Administració de justícia, ha estat signada l’addenda.

La finalitat del programa és incentivar l’ús de la llengua catalana entre els professionals del dret,  aconseguir una major incidència de l’ús del català en l’Administració de justícia i fer efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans que escullin relacionar-se en aquest idioma amb l’Administració de justícia.

L’addenda preveu per a l’any 2022 que el complement de foment de l’ús del català per a les actuacions que portin a terme els professionals acollits voluntàriament al programa passi de 14€ a 20€.

Els advocats i advocades inscrits al Torn d’Ofici poden tramitar la sol·licitud d’alta enviant-la degudament emplenada i signada a l’adreça electrònica serveilinguistic@cicac.cat. El procediment d’alta no està subjecte a un termini i es pot dur a terme al llarg del 2022. Els advocats que ja es van inscriure al programa l’any 2021 no cal que tornin a demanar l’alta i se’ls aplicarà l’increment del complement de forma automàtica.