Vídeo: Jornada en matèria de modificacions legislatives amb relació a situacions de discapacitat.

El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, juntament amb el Departament de Justícia, presenta a la seu del Cejfe aquesta jornada que té per objectiu analitzar les implicacions de les modificacions en el sistema tradicional de substitució de la voluntat de la persona amb discapacitat en la presa de decisions mitjançant les tradicionals figures com la tutela o la curatela.


Data: 22 Octubre 2021

Horari: de 9:00h a 13:00h

Jornada gratuïta


El sistema tradicional de substitució de la voluntat de la persona amb discapacitat en la presa de decisions mitjançant les tradicionals figures com la tutela o la curatela, ha estat modificat per un sistema que pretén dotar a les persones amb discapacitat dels suports necessaris per a l’exercici ple dels seus drets i llibertats, en situació d’igualtat, com exigeix la Convenció Internacional dels Drets de les persones amb Discapacitat, Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2006.

La llei estatal 8/2021 de 2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal pel suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, amb vigència del 3 de setembre, ha introduït modificacions amb la intenció d’adequar l’ordenament a la Convenció.

A Catalunya, el Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, publicat el 2 de setembre i amb vigència també del 3 de setembre, adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

En aquesta jornada analitzarem les implicacions pràctiques d’aquestes reformes. 


Persones destinatàries:

Destinataris Jutges/esses, fiscals, lletrats/ades i altre personal de l’Administració de justícia, metges/esses forenses, advocats/ades i altres col·lectius relacionats amb el món de la justícia, professionals de l’àmbit universitari i estudiants, i altres entitats i persones interessades

 

vídeo

Related Articles

Back to top button