Home / Vídeo: WbinCICAC: La plusvàlua municipal i la crisi de l’habitatge. El paper de les Sindicatures Locals. / WbinCICAC La plusvàlua municipal i la crisi de l’habitatge. El paper de les Sindicatures Locals.

WbinCICAC La plusvàlua municipal i la crisi de l’habitatge. El paper de les Sindicatures Locals.