Vídeo: WbinCICAC: La prescripció i la caducitat d’accions civils

Ens plau informar-vos que la  Comissió de Formació d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana, ha col·laborat amb el Col·legi de l’Advocacia de Mataró per celebrar el proper WbinCICAC, que sota el títol de LA PRESCRIPCIÓ I LA CADUCITAT  D’ACCIONS CIVILS”, es celebrarà el dimarts, 16 de febrer de 2021, a les 18:00 hores, mitjançant la plataforma ZOOM.

La presentació de la conferència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu, secretari i president de la comissió de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de l’Il·lusre Col·legi d’Advocats de Vic, i de l’Excma. Sra. Maria Pastor, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró.

La introducció i la moderació de la ponència anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Julio J. Naveira, degà emèrit de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, membre de la comissió de Formació del CICAC, i director de l’EPJ de l’ ICA Mataró.

Pel que fa al funcionament del WbinCICAC:

  • La prescripció d’accions en general (CC i CCC): en particular, el dies a quo del termini de prescripció

Ponent:  Sr. Manuel Marín, Catedràtic Dret Civil


  • La prescripció de l’acció d’indemnització de danys i perjudicis (CC i CCC): terminis d’exercici i dies a quo.

Ponent:  Sr. Manuel Marín, Catedràtic Dret Civil


  • La prescripció d’accions derivades de la llei contracte segur, amb especial referència als accidents de circulació

Ponent: Sr. Luis Rodriguez Pitarque, Advocat


  • La prescripció d’accions consumidors i usuaris, amb especial referència a les accions contra entitats financeres

Ponent: Sr. Jesús Sánchez, Advocat


  • La prescripció d’accions derivades de la L.O.E. i la seva compatibilitat amb el C.C.

Ponent: Sra. Cristina Vallejo, Advocada


Data: 16 de febrer de 2021

Hora: 18.00 hores

Preu: Gratuït

Material:

 

 

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador de qualsevol sessió formativa que es realitzi mitjançant plataforma digital, prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial d’aquesta conferència. Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció

Related Articles

Back to top button