Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d’Advocats catalans celebren l’èxit del pinso anticonceptiu per controlar de forma ètica la població de coloms

L’aplicació d’aquest mètode ètic ha reduït en més d’un 50% en tres anys la població de coloms a Barcelona, i s’espera que el 2021 disminuirà un 70%, segons un estudi realitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona

Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA’s) dels Col·legis d’Advocats catalans celebren l’èxit assolit pel nou mètode per controlar de forma ètica la població de coloms mitjançant pinso anticonceptiu, que des de fa tres anys s’aplica a Barcelona. Aquestes comissions, que des de l’inici de la seva aplicació han avalat l’ús d’aquest pinso medicalitzat amb nicarbazina, recomanen el seu ús arreu del territori.

L’aplicació d’aquest mètode a Barcelona entre els anys 2017-2019 ha suposat, segons dades d’un estudi realitzat pel Servei d’Ecopatologia i Fauna Salvatge (SEFAS) de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que en tres anys la població s’hagi reduït en un 50,9%. El mateix estudi, que s’ha dut a terme sota la direcció científica del Catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal i cap del SEFAS, Dr. Santiago Lavín, estima que el 2021 s’assolirà una disminució d’un 70%.

Des d’aquestes Comissions, formades per professionals especialitzats en Dret Animal, destaquen que l’ús del pinso anticonceptiu aconsegueix reduir el nombre d’aus sense haver de recórrer a matar-les, un sistema que no només consideren il·legal d’acord amb la normativa vigent actual -com el decret 254/2000 de 24 de juliol de mètodes d’eutanàsia per animals, on queda expressament prohibida l’aplicació del mètode de monòxid i diòxid de carboni, o bé la Directiva d’aus del 30 de novembre 2009/ 147/ CE del Parlament Europeu, directiva sobre la protecció d’ocells que ha estat transposada a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 42/2007, 13 de Desembre del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, quin article 54.4 estableix: “Queda prohibit donar mort, danyar, molestar o inquietar intencionadament a les aus, sigui el que sigui el mètode empleat o la fase del seu cicle biològic”. Matar-les també és un mètode poc efectiu, ja que genera l’efecte contrari, la població d’aus es reprodueix més ràpid i per tant augmenta.

En aquest sentit, un estudi elaborat pel Museu de Ciències Naturals amb la col·laboració de l’Agència de Salut Pública de Barcelona l’any 2009 constata que la població de coloms va augmentar un 95% a Barcelona entre els anys 1991 i 2006, període durant el qual es va aplicar el mètode de matances de coloms per controlar-ne la població

Tots aquests avantatges reconeguts i demostrats després de l’aplicació per part de l’Ajuntament de Barcelona de l’ús de pinso medicalitzat amb nicarbazina i el fet que aquest mètode té també el reconeixement del Departament de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, han motivat a les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya a recomanar l’aplicació d’aquest mètode a tots els municipis d’arreu del territori que tinguin aquesta problemàtica.

Cal destacar que la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha avalat des del principi l’aplicació d’aquest mètode a la ciutat de Barcelona, mentre que el Col·legi de l’Advocacia de Girona, el decurs de la darrera edició dels seus Premis Ànima, l’any 2019, va concedir reconeixements als municipis de les comarques gironines pioners en l’ús del pinso anticonceptiu. Totes les CPDA’s dels Col·legis d’Advocats avalen la implantació en els seus respectius territoris d’aquest mètode ètic enfront els cruents.

Aquest sistema ha estat utilitzat en diversos països d’Europa, com per exemple Itàlia i Bèlgica amb èxit, ja que han aconseguit reduir la població de coloms i el control de la ubicació de les mateixes, col·locant dispensadors de pinso en llocs estratègics per allunyar els animals de les zones de presència conflictiva. A Catalunya aquest mètode està implantat amb èxit en una trentena de municipis d’arreu del territori.

Comissions de Protecció dels Drets dels Animals

La Comissió de Dret Animal del Consell de l’Advocacia Catalana està formada per representants de les 14 Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d’Advocats de Catalunya: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Reus, Manresa, Tortosa, Sant Feliu de Llobregat, Figueres i Vic, i també hi és representada la Comissió de les Illes Balears. Els professionals d’aquestes Comissions treballen de forma totalment voluntària i altruista amb l’objectiu de vetllar pel compliment de la legislació vigent en Dret Animal, formar als professionals interessats en la matèria, conscienciar a la societat contra el maltractament, avançar en la prohibició d’espectacles amb animals i en la implantació de mètodes ètics de control de la població i actuar davant qualsevol situació denunciable.

Barcelona, 15 de gener de 2021

Peu de foto: Darrer lliurament dels Premis Ànima del Col·legi de l’Advocacia de Girona (03/07/2019), amb el president de la Comissió de Dret Animal del Consell, el degà de Terrassa, Ignasi Puig, la vicedegana de l’ICAG, Marta Alsina, premiats i representants dels municipis gironins reconeguts per haver estat pioners en la implantació del pinso anticonceptiu per a coloms.

 

Related Articles

Back to top button