Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana sobre l’assistència als detinguts per videoconferència

Des del Consell de l’Advocacia Catalana, i en relació a l’assistència als detinguts a través de videoconferència, volem posar de manifest el següent:

La situació creada per l’estat d’alarma declarat a Espanya amb motiu de la crisis sanitària del COVID19 ha servit per posar de manifest la necessitat d’avançar de manera urgent i generalitzada en la digitalització i millores tecnològiques en les administracions públiques i sector privat.

Aquesta urgència es posa encara mes de manifest en l’àmbit de l’administració de justícia. El Consell de l’Advocacia reconeix els esforços que en aquest dies s’estan fent des de les administracions i els seus servidors públics.

En aquests moments, la digitalització dels serveis públics es configura com una eina essencial i necessària per donar un millor serveis al ciutadà i als professionals que interactuen en aquest àmbit. I concretament, volem cridar l’atenció en la pràctica de les diligències de declaració en les seus policials de persones detingudes, abans de passar a disposició judicial perquè   és necessari avançar de forma més decidida en la implantació de mesures d’adaptació a l’emergència.

El Departament de Justícia i el Departament de Interior han posat a disposició de totes els comissaries una plataforma segura i que compleix els requisits de visualització i so que exigeix la llei, per a la pràctica de les declaracions per videoconferències, evitant desplaçaments dels advocats i altres professionals en les conduccions de detinguts a la seu judicial.

Tot i això, considerem que s´han d´implementar mesures d’harmonització d’aquesta pràctica que permetin la seva extensió a tot el país en condicions de igualtat i seguretat jurídica.

En aquests moments cada Jutjat Instructor pren els seus propis acords jurisdiccionals i som coneixedors de l´esforç que s´ha fet. Malgrat tot encara hi han jutjats que no han adoptat aquestes mesures i en especial en allò que fa referència a la declaració en seu policial. La coordinació i la unitat d’acció es fonamental en aquests casos i considerem necessari que s’adoptin acords marc vinculants per a tots els Jutjats i cossos policials.

Aquesta necessitat és major en el cas dels cossos policials per la seva pluralitat. Es necessari que aquest acord marc proporcioni instruccions clares i harmonitzades que permetin la seva extensió a tot el país. Es tracta, en tot cas, de preservar les mesures sanitàries com la seguretat jurídica i la plena eficàcia del dret de defensa en les mateixes condicions arreu de Catalunya.

La inexistència d’un acord marc d’aquestes característiques, introdueix confusió, un major sentiment de desprotecció per part de tots els professionals i servidors públics implicats i tensions innecessàries com les que aquests dies s’estan produint de forma especialment incomprensible en algun jutjat de les Terres de l’Ebre. Malgrat la petició del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, no ha estat encara possible l’adopció de mesures de declaració per videoconferència que minimitzin el risc de contagi dels professionals perquè els fan desplaçar a la Comissaria de Tortosa, ni el necessari aclariment respecte a quina és l’administració que les ha d’autoritzar i els termes en les que s’hagi de fer. Reclamem doncs una ràpida superació d’aquelles dificultats i la presa de decisions marc que permetin la ràpida implantació de mesures en tot els país, unificació del diversos mitjans tècnics disponibles i la indispensable seguretat respecte al seu valor i eficàcia jurídica.

Barcelona, a 4 d’abril de 2020

Related Articles

Back to top button