Instrucció de l’Administració de Justícia relativa a la gestió del compte de dipòsits i consignacions judicials durant l’estat d’alarma

Benvolguts/des companys/es,

Per si és del vostre interès, us fem a mans el text de la Instrucción 1/2020, del Secretari General de l’Administració de Justícia, relativa a la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma declarado por real decreto 463/2020 de 14 de marzo.

En aquesta instrucció s’estableix, entre d’altres qüestions, que les quanties dipositades en el compte de dipòsits i consignacions judicials que hagin de ser lliurades a les parts o a tercers tindran la consideració d’actuacions inajornables durant el període de vigència de l’estat d’alarma, i que els Lletrats de l’Administració de Justícia acordaran el pagament de les quanties dipositades preferentment mitjançant transferència directa al compte corrent dels beneficiaris.

Related Articles

Back to top button