Sessió formativa als Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores locals sobre la Llei de la Segona Oportunitat

El dimecres 19 de juny de 2019 es va realitzar a Rubí un taller de formació sobre la Llei de la Segona Oportunitat en el marc del conveni signat pel Consell de l’Advocacia Catalana i el Fòrum de Síndics i Síndiques Defensores i Defensores Locals de Catalunya.

Aquest conveni parteix de les funcions comuns d´ambdues Instituciones com és la defensa dels drets humans i la justícia de proximitat i té com un dels seus objectius donar suport des del Consell als síndics i defensors en l´exercici de les seves competències. Aquests objectius s´han concretat en una sessió formativa sobre la Llei de la Segona Oportunitat que ha estat impartida pel Sr. Martí Batllori, advocat i membre de la Comissió Normativa CICAC-ICAB i la Sra. Dolors Teulé, advocada i membre de la Comissió de DDHH del CICAC .

La Llei de la Segona Oportunitat va entrar en vigor a l´any 2015, i tots i els esforços realitzats des de la Comissió Normativa CICAC-ICAB juntament amb d´altres institucions continua sent molt desconeguda per part de la ciutadania a pesar de ser un mecanisme efectiu per fer front a les situacions de sobre-endeutament sobrevingut generades per la crisi econòmica i aconseguir que moltes famílies puguin superar aquesta situació.

La benvinguda a la sessió l’ha donat la Síndica de Greuges de Rubí, el president del Fòrum SD, l’Alcaldessa de Rubí i el Conseller del CICAC Julio J. Naveira Manteiga, que a l´any 2018 com a President del Consell va signar el conveni amb el Fòrum de SD.

Related Articles

Back to top button