El Consell de l’Advocacia Catalana engega un pla per assolir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació entre homes i dones, a nivell col·legial i professional

Es presentarà aquesta setmana en el marc del Dia Internacional de la Dona, el divendres 8 de març

El Consell de l’Advocacia Catalana ha engegat el Pla d’Igualtat de l’Advocacia que sota el lema ‘Tenim un pla, tenim un propòsit: Advocacia en Igualtat’, té com a objectiu assolir l’aplicació de mesures d’igualtat i de no discriminació entre dones i homes en l’àmbit col·legial i professional. El document, elaborat des de la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del Consell, es presentarà aquesta setmana a tots els Col·legis de l’Advocacia de Catalunya -excepte al de Barcelona, que l’any passat ja va posar en marxa el seu propi Pla d’Igualtat- en el marc del Dia Internacional de la Dona, que se celebra divendres 8 de març.

El Pla referma el compromís del Consell de l’Advocacia Catalana amb la igualtat de gènere, amb un doble objectiu: promoure la integració de la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats i la no discriminació entre dones i homes, tant en l’àmbit col·legial com en el professional. Segons ha explicat la presidenta de la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del Consell, Encarna Orduna, “es tracta d’un model de Pla d’Igualtat que oferim des del Consell perquè els Col·legis que hi estiguin interessats, en l’àmbit laboral dels seus treballadors i treballadores, i també en l’àmbit del propi col·lectiu professional, el puguin adaptar al seu organigrama”. La també degana del Col·legi d’Advocats de Reus ha destacat que les propostes que recull aquest pla “s’han elaborat a partir d’enquestes a més de 700 advocats i advocades de tot Catalunya, estudis comparatius similars i revisions documentals, entre d’altres eines, que han permès fer una acurada diagnosi de la situació actual sobre la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit de l’advocacia”.

Entre les mesures que proposa el pla destaquen la promoció d’un llenguatge inclusiu, la visibilització de les dones advocades, la formació per a una actuació lletrada amb perspectiva de gènere o assegurar la presa de decisions amb aquesta perspectiva, entre d’altres. El pla inclou un protocol específic per a la prevenció i abordatge de l’assetjament i la violència en relació al personal dels Col·legis, i un altre per al funcionament del canal de queixes i denúncies per situacions de discriminació per raó de gènere que puguin patir els professionals de l’advocacia, tant pel que fa als despatxos on desenvolupen la seva tasca, entre companys o per part d’un òrgan judicial, fiscalia o policial.

Aquest Pla d’Igualtat estableix un sistema de seguiment del seu compliment en base a cada eix de treball, que compta amb una fitxa de seguiment amb indicadors concrets a tres anys vista. La verificació del compliment dels indicadors es realitzarà anualment per part de la persona designada a aquest efecte per la institució col·legial corresponent.

4 de març de 2019                                                                                                                                       

Related Articles

Back to top button