Nou article d’El Català a la Carta: “Els TSJ o els TSJs? Nova normativa sobre el plural de les sigles”

La nova normativa de la llengua catalana es pronuncia sobre com formar el plural de les sigles i obre la porta —fins ara tancada— a afegir-hi una essa. Per tant, la resposta a la pregunta “Els TSJ o els TSJs?” és que totes dues opcions són possibles. Vegem-ne més exemples de l’àmbit jurídic:

El DOGC Els DOGCs o bé els DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
La STS Les STSs o bé les STS (cal evitar *SSTS) sentència del Tribunal Suprem
La CA Les CAs o bé les CA comunitat autònoma
El DNI Els DNIs o bé els DNI document nacional d’identitat
La DA Les DAs o bé les DA disposició addicional
L’IVA Els IVAs o bé els IVA impost sobre el valor afegit
El CIF Els CIFs o bé els CIF codi d’identificació fiscal

 

Tanmateix, la possibilitat d’afegir una essa no és aplicable a totes les sigles: les sigles que es formen a partir d’un sintagma que majoritàriament s’utilitza en plural (ho il·lustra el cas dels MENA, menors estrangers no acompanyats) i les sigles que designen institucions o documents que són únics (en són exemples, el TC i l’LJCA) no permeten la formació del plural mitjançant una essa.

Recordem que no és admissible duplicar les lletres per formar el plural d’una sigla, ja que es formarien sigles inversemblants com ara els *DDNNII o bé els *TTSSJJ. Només es conserven alguns casos que, atesa la seva llarga tradició, mantenen la duplicació: PPCC, CCOO i JJOO.

Related Articles

Back to top button