Nou article d’El Català a la Carta: “Els TSJ o els TSJs? Nova normativa sobre el plural de les sigles”

La nova normativa de la llengua catalana es pronuncia sobre com formar el plural de les sigles i obre la porta —fins ara tancada— a afegir-hi una essa. Per tant, la resposta a la pregunta “Els TSJ o els TSJs?” és que totes dues opcions són possibles. Vegem-ne més exemples de l’àmbit jurídic:

El DOGCEls DOGCs o bé els DOGCDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya
La STSLes STSs o bé les STS (cal evitar *SSTS)sentència del Tribunal Suprem
La CALes CAs o bé les CAcomunitat autònoma
El DNIEls DNIs o bé els DNIdocument nacional d’identitat
La DALes DAs o bé les DAdisposició addicional
L’IVAEls IVAs o bé els IVAimpost sobre el valor afegit
El CIFEls CIFs o bé els CIFcodi d’identificació fiscal

 

Tanmateix, la possibilitat d’afegir una essa no és aplicable a totes les sigles: les sigles que es formen a partir d’un sintagma que majoritàriament s’utilitza en plural (ho il·lustra el cas dels MENA, menors estrangers no acompanyats) i les sigles que designen institucions o documents que són únics (en són exemples, el TC i l’LJCA) no permeten la formació del plural mitjançant una essa.

Recordem que no és admissible duplicar les lletres per formar el plural d’una sigla, ja que es formarien sigles inversemblants com ara els *DDNNII o bé els *TTSSJJ. Només es conserven alguns casos que, atesa la seva llarga tradició, mantenen la duplicació: PPCC, CCOO i JJOO.

Related Articles

Back to top button