Guia per a l’exigibilitat dels Drets econòmics-socials-culturals i ambientals

El III Congrés de DDHH del l’Advocacia Catalana realitzat a Terrassa els passats 1 i 2 de març de 2018 va tractar sobre  “La justiciabilitat com a garantia dels drets socials” amb l’objectiu de donar eines pràctiques a l’advocacia i a la societat en general per exigir als jutjats el compliment efectiu dels drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals que li són reconeguts.

De manera paral·lela, l’Observatori DESC i el CICAC, amb el suport de la Diputació de Barcelona, hem treballat en l’elaboració d’una guia pràctica que pugui donar eines a advocats i advocades per fer efectius aquest drets als tribunals i quines estratègies jurídiques es poden utilitzar per fer-ho.

La guia no pretén ser exhaustiva, només ser una primera aproximació a diferents vies per fer els DESCA justiciables, utilitzant les diferents jurisdiccions, mecanismes i instruments internacionals, a més a més la guia proporciona casos pràctics i un recull de jurisprudència en cadascun dels drets que es tracten.

Guia per a l’exigibilitat dels Drets econòmics-socials-culturals i ambientals

Related Articles

Back to top button