Els Col·legis d’Advocats catalans demanen al Govern que actualitzi les retribucions del torn d’ofici i les adeqüi al cost de vida real

La reivindicació es desprèn de les XIV Jornades de Juntes de Govern que s’han celebrat els dies 21 i 22 d’octubre a Vila-Seca (Tarragona)

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya, demanarà al Departament de Justícia que actualitzi les retribucions que cobren actualment els advocats que presten el servei de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, i que les adeqüi al cost de vida real. Aquestes retribucions, que ja de per si estan molt per sota del preu de mercat, van patir retallades durant tres anys, que ara caldria compensar.

Aquesta és una de les principals conclusions de les XIV Jornades de Juntes de Govern dels Col·legis d’Advocats catalans, celebrades els dies 21 i 22 d’octubre al Centre de Convencions de Vila-Seca (Tarragona), durant les quals també s’ha posat de relleu que el Torn d’Ofici és un servei públic que no pot estar sotmès a les regles de mercat i a la lliure competència, per la qual cosa els Col·legis d’Advocats han manifestat la seva fermesa a l’hora de fer front a les actuacions de les autoritats de la Competència, fins i tot per la via judicial, en defensa de l’usuari del servei.

Llei de Defensa i modernització de la Justícia

Els advocats catalans també han acordat instar al Govern espanyol perquè elabori una Llei de Defensa que reguli la llibertat de defensa i que inclogui el caràcter d’autoritat de l’advocacia dins l’àmbit professional. Un altre dels temes que ha estat objecte de debat ha estat la implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’Administració de Justícia. L’advocacia manifesta el seu total suport a la modernització de la Justícia, però considera que prèviament caldria solucionar els problemes tècnics que s’han detectat i que totes les administracions actuïn amb el mateix i darrer sistema operatiu. També adverteix que cal fomentar, per part dels professionals i del personal de l’Administració de Justícia, la formació i la compatibilitat entre els diferents sistemes telemàtics vigents, així com la seva interoperabilitat.

Defensa dels drets humans

La defensa dels drets humans ha estat un altre dels pilars bàsics en les taules de treball, i el drama dels refugiats ha estat un dels temes centrals de les Jornades. En aquest sentit, els Col·legis d’Advocats denuncien un cop més l’incompliment per part del govern espanyol de la seva obligació de donar assistència a persones refugiades i reafirmen el seu compromís de col·laboració en l’acollida d’aquestes persones i l’accés a la informació i assessorament legal especialitzat en les sol·licituds d’asil,

Cronologia de les retallades

Les retribucions dels mòduls del Torn d’Ofici van patir diverses retallades entre els anys 2011 i 2013 que van suposar una rebaixa mitjana d’un 5%, la qual cosa va motivar la presentació de diferents recursos contenciosos administratius per part del Consell de l’Advocacia Catalana contra les resolucions de la Conselleria, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar. Les retallades es van acabar l’any 2014, amb una congelació del preu dels mòduls. El 2015 i 2016 es van produir petits augments, d’un 0,5% i d’un 1,25% de mitjana respectivament, molt lluny encara de la rebaixa acumulada durant els tres anys de retallades. Per això l’Advocacia reclama ara al Departament de Justícia que, de cara al conveni que estableix el cost del servei durant l’any 2017, es compensi aquesta rebaixa patida en els últims anys i s’adeqüin les retribucions dels mòduls al cost de la vida real.

Amb tot, l’Advocacia Catalana també vol agrair al Govern Català la puntualitat en el pagament del servei de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut. A principis d’aquest mes d’octubre s’ha fet efectiu la totalitat del pagament dels serveis prestats fins el mes d’agost (aquest inclòs), essent Catalunya la Comunitat Autònoma que es troba més avançada en el pagament d’aquest servei.

Els Tribunals d’Instància Provincials, de nou sobre la taula

D’altra banda, l’Advocacia Catalana manifesta la seva preocupació per la reivindicació duta a terme pels presidents dels tribunals superiors de justícia de tot l’Estat, reunits recentment a Logronyo, en el sentit de reivindicar de nou els Tribunals d’Instància Provincials, una mesura que aniria en detriment dels jutjats comarcals. L’Advocacia Catalana treballa per garantir una justícia propera al ciutadà, àgil i eficaç, independent i amb mitjans

Les conclusions de les XIV Jornades de Juntes Govern dels Col·legis d’Advocats catalans es faran arribar a les administracions, institucions i partits polítics, per tal que les tinguin en compte a l’hora de tirar endavant les reformes legislatives que afecten a la ciutadania i altres mesures relacionades més específicament amb el col·lectiu de l’advocacia.

Barcelona, 25 d’octubre de 2016

Related Articles

Back to top button