Número 65 de la Revista de Llengua i Dret

Ja ha sortit publicat el número 65 de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law. Aquest últim número està compost de deu estudis, entre els quals cal destacar el realitzat per Mercè Corretja titulat “L’impacte de la revisió judicial i de la LOMCE en el model lingüístic de l’escola catalana: estat de la qüestió, estudi que analitza el model lingüístic escolar de Catalunya a partir de les sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia, arran de la fixació de l’obligació d’impartir un 25% del currículum escolar en llengua castellana com a llengua vehicular, i l’impacte en el model del nou dret a rebre ensenyament en castellà previst a la LOE. També cal recordar que hi apareixen les seccions habituals de Legislació, jurisprudència i documentació i Recensions i notícies bibliogràfiques.

Consulteu el número complet

Related Articles

Back to top button