IV Jornada sobre Llengua i Societat

IV_jornada_LiS.jpgLa Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura organitza la IV Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana: “Polítiques lingüístiques per a una llengua amb futur”. L’acte tindrà lloc el 7 de juliol, a les 9.30 h, a l’Ateneu Barcelonès.

A la Jornada es presentaran per primera vegada des de 2004 les principals dades sobre els coneixements, els usos i les representacions de les llengües al conjunt de territoris de parla catalana, a partir de les dades recollides per les enquestes d’usos lingüístics de la població que els diversos governs i institucions acadèmiques han dut a terme al llarg dels anys 2014 i 2015.

Durant la Jornada es farà una anàlisi global de la situació, tenint en compte els punts forts i punts febles que té el català, i se’n traçaran les perspectives de futur. També hi intervindran representants institucionals de tots els territoris, que exposaran les polítiques lingüístiques que hi duen a terme.

Us animen a assistir-hi! Programa i inscripcions: llengua.gencat.cat/jornadallenguaisocietat

Related Articles

Back to top button