El Consell d’Europa recomana a Espanya un millor tracte per al català a la justícia

El Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha donat a conèixer les seves recomanacions per a l’Estat espanyol sobre l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. En destaquem les recomanacions relacionades amb l’àmbit de la justícia:carta europea

  • El Comitè aconsella que es modifiqui el marc jurídic perquè les autoritats judicials penals, civils i administratives de les comunitats autònomes puguin portar a terme els procediments en les llengües cooficials a petició d’una de les parts.
  • El Comitè demana que es continuïn aplicant i s’intensifiquin les mesures destinades a garantir que el personal judicial tingui suficient coneixement del català i les altres llengües cooficials de l’Estat.

Juntament amb aquestes recomanacions el Comitè també ha publicat les seves valoracions de l’informe que l’Estat espanyol va presentar el 2014. A continuació, us facilitem els enllaços dels informes:

Podeu trobar tota aquesta informació i més a l’apartat que tenim dedicat a la Carta europea a la pàgina web del Servei Lingüístic.

Related Articles

Back to top button