Els Col·legis d’Advocats catalans formen als lletrats per poder rebre i presentar els escrits als jutjats per la via telemàtica

Amb l’objectiu d’implementar l’expedient judicial electrònic

Els catorze Col·legis d’Advocats catalans acullen aquests dies intenses sessions de treball per formar als seus lletrats en la recepció i presentació per via telemàtica dels escrits judicials. L’objectiu és la implementació, de forma progressiva, de l’expedient judicial electrònic, que preveu l’enviament i recepció de documents judicials exclusivament per la via electrònica, sense necessitat de personar-se als jutjats.

El que es pretén és anar eliminant el paper en les tramitacions dels processos judicials que se segueixen a Catalunya, en la línia del que ja va anunciar el Ministre de Justícia, Rafael Catalá, previst en el projecte ‘Justícia zero papers’. En concret, a Catalunya els operadors jurídics rebran les notificacions del jutjats a través de la plataforma LexNET, desplegada pel Ministeri de Justícia, i hauran de presentar les demandes i escrits a través del sistema operatiu desplegat pel Departament de Justícia, E-Justícia.cat. La implementació del sistema E-Justícia.cat en els jutjats de Catalunya suposa, a diferència del sistema LexNET, la creació de l’expedient judicial electrònic.

El calendari previst per a la presentació i recepció d’escrits i notificacions judicials per la via telemàtica és el següent:

– Els advocats és previst que puguin començar a presentar les demandes i escrits als jutjats a través del sistema E-Justícia.cat entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2016 en els àmbits Social, Civil i Contenciós Administratiu, mentre que en l’ordre Penal no hi ha encara data prevista, ja que anirà el funció de la disponibilitat dels cossos de seguretat.

– Els advocats és previst que puguin començar a rebre les notificacions, per part dels jutjats, per la via LexNET, a partir de l’1 d’abril de 2016 en els ordres Civil, Social i Contenciós Administratiu. Tampoc no hi ha data prevista encara pel que fa a l’ordre Penal.

Aquests darrers dies alguns Col·legis d’Advocats catalans estan duent a terme intenses jornades de formació, amb la col·laboració del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), per preparar als seus col·legiats davant la posada en marxa d’aquest engranatge. D’altres Col·legis les estan planificant, de cara a l’any vinent. “Des dels Col·legis d’Advocats posarem tots els mitjans al nostre abast per poder assolir amb èxit el repte de la modernització de la justícia, una mesura que fa temps que reclamem des de l’Advocacia i que ens permetrà acostar els jutjats als despatxos d’advocats i conèixer de primera ma en quin moment processal es troben els expedients”, ha explicat el president del Consell, Oriol Rusca, per afegir que “col·laborarem en tot el que faci falta amb l’Administració de Justícia per assolir la comunicació telemàtica entre els advocats i els jutjats en aquells procediments on no és obligatòria la intervenció de procurador i per tant és l’advocat qui presenta els escrits i rep les notificacions judicials”.

El president del Consell confia que aquesta mesura contribueixi a accelerar la tramitació d’expedients i a agilitar la Justícia. “Esperem que aquest projecte es doti dels recursos necessaris per poder-lo tirar endavant amb èxit”, ha dit.

Related Articles

Back to top button