El síndic de greuges i el Consell de l’Advocacia Catalana renoven l’acord de col·laboració.

El síndic de greuges i el Consell de l’Advocacia Catalana renoven l’acord de col·laboració.

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó i el president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Abel Pié, han signat avui la renovació de l’acord de col·laboració ja existent entre les dues institucions des de 2005.

Aquest acord preveu que el Consell informi sobre totes les actuacions o els expedients que tinguin per objecte l’àmbit de l’Administració de justícia i els drets humans, o que afectin l’actuació de la denominada administració corporativa o el dret de defensa dels ciutadans peticionaris. El Síndic també podrà sol·licitar informe respecte de les actuacions iniciades que afectin les funcions bàsiques de la institució, especialment les relacionades amb temes del dret civil català, i sobre totes les normes que puguin afectar-lo i que hagin de ser debatudes i aprovades pel Parlament de Catalunya, i que tinguin per objecte l’àmbit de l’Administració de justícia i els drets humans. El Síndic també podrà sol·licitar l’assessorament del Consell per a l’elaboració d’informes que se li puguin reclamar.

Finalment, l’acord també estableix la col·laboració entre ambdues institucions en matèria d’assessorament i de cooperació tècnica en l’àmbit de la justícia gratuïta i els serveis d’orientació jurídica als ciutadans, i també la participació del Consell en el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.

La primera col·laboració d’aquests dues institucions serà en el marc del I Congrés de Drets Humans de l’Advocacia Catalana sobre “Llibertat religiosa i drets humans”, on el síndic realitzarà la ponència inaugural amb títol: “El síndic de greuges com a garant dels drets: laïcitat i religió”. El Congrés es portarà a terme a Granollers el 22 i 23 d’octubre.

 

Related Articles

Back to top button