Els 14 Col·legis d’Advocats de Catalunya es posen a disposició de les Administracions per articular una resposta que cobreixi tot el territori davant la possible arribada de refugiats que fugen de la guerra

El Consell de l’Advocacia Catalana, que els reprsenta, inicia contactes amb el Govern de Generalitat, amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i amb ACNUR per coordinar accions conjuntes

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya, es posa a disposició de les Administracions i entitats catalanes per coordinar accions conjuntes d’ajuda als refugiats. El Consell ha iniciat contactes amb el Govern de la Generalitat, amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i amb el Comitè Català de l’Agència de la ONU per als Refugiats (ACNUR), entre d’altres entitats humanitàries, per posar a la seva disposició els mitjans que tenen a l’abast els catorze Col·legis d’Advocats que hi ha repartits arreu del territori per assessorar legalment a les persones que arribin al nostre país fugint de la guerra.

Davant la crisi humanitària que pateixen milers de persones que fugen de la guerra, el Consell de l’Advocacia Catalana considera que cal una resposta urgent per part de totes les administracions, institucions i entitats socials del país. A Catalunya hi ha un total de catorze Col·legis d’Advocats repartits arreu del territori –Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vic- de manera que el Consell de l’Advocacia Catalana, que els representa, s’ofereix per a articular una resposta que cobreixi tot el territori català davant la possible arribada de refugiats.

“Es una qüestió de justícia, tenint en compte que l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix el dret de tota persona a buscar asil i gaudir del mateix en qualsevol país, en cas de persecució, dret que també es reconeix a la Constitució Espanyola (article 13.4), i a la Carta de Drets Fonamentals de la UE”, assegura el president del Consell, Abel Pié, que considera que “la crisi dels refugiats només es resoldrà amb la col·laboració de totes les administracions, institucions i entitats socials, i nosaltres podem aportar mitjans per assessorar legalment les persones que es troben en aquesta dramàtica situació”.

Per aquest motiu, el Consell ha iniciat contactes amb el Govern de la Generalitat, amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i amb el Comitè Català de l’ACNUR, entre d’altres entitats humanitàries, per poder elaborar una estratègia conjunta d’ajuda als refugiats

Related Articles

Back to top button