L’Advocacia Catalana celebra que el govern estatal descentralitzi la prova d’accés a l’advocacia i que es pugui fer a Catalunya

El BOE publica avui la convocatòria 2015 de la prova obligatòria per exercir la professió, amb la constitució de sis comissions avaluadores

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya, celebra que el Govern estatal hagi descentralitzat la prova obligatòria d’accés a l’advocacia, que l’any passat va comptar amb un únic examen a Madrid. Segons la convocatòria que publica avui el BOE http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1445 es constituiran sis comissions avaluadores en diferents Comunitats Autònomes, entre les quals Catalunya, de manera que els aspirants catalans no s’hauran de desplaçar a Madrid, tal i com va passar l’any passat.

El Consell va impugnar la convocatòria de l’any passat i havia reclamat la descentralització de la prova en repetides ocasions, l’última de les quals va ser amb motiu de la visita del ministre de Justícia, Rafael Catalá, a la seu Consell, el passat 18 de desembre. Aquell dia, el president del l’Advocacia Catalana, Abel Pié, va lliurar al ministre un plec de propostes que incloïa la petició que la prova es pogués fer a Catalunya i en català. Respecte a aquest darrer punt, la convocatòria del BOE no especifica la llengua en què estaran redactades les preguntes, per la qual cosa el Consell demanarà al Ministeri de Justícia que especifiqui l’opció de tenir les preguntes redactades en les llengües cooficials de cada Comunitat Autònoma.

Més Dret propi català en el temari

Pel que fa al contingut de l’examen, la convocatòria 2015 manté el model de prova tipus test de l’any anterior, motiu pel qual l’Advocacia Catalana també sol·licitarà al ministeri que inclogui entre les preguntes temes del Dret propi de Catalunya, especialment en els àmbits civil i administratiu.

El president del Consell, Abel Pié, ha manifestat la seva satisfacció pel fet que el Ministeri hagi escoltat la petició de l’Advocacia Catalana davant del “greuge” que va suposar l’any passat, per als graduats en Dret catalans, haver-se de desplaçar a Madrid per fer la prova, obligatòria per accedir a la professió. “Valorem el tarannà dialogant que ens està demostrant el nou ministre de Justícia, Rafael Catalá, amb aquesta i altres propostes que li hem fet arribar des de l’Advocacia, com la de tirar endavant una Llei de Segona Oportunitat o altres que estem negociant”, ha manifestat Pié, per afegir que “esperem poder anar llimant diferències i que properament el ministre anunciï la tan esperada reforma de la Llei de Taxes Judicials, que impedeix l’accés a la Justícia a molts ciutadans”.

 

Related Articles

Back to top button