Acord entre el Departament de Justícia, la Diputació de Barcelona i el Consell de l’Advocacia Catalana per a la creació de punts d’atenció jurídica

PER WEB

 

El conseller de Justícia, Germà Gordó; el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, han signat avui un Acord marc de col·laboració per a la creació de punts d’orientació jurídica municipals. El Conveni té com a objectiu establir punts d’orientació jurídica municipals destinats als usuaris dels diferents municipis de la demarcació de Barcelona, per atendre consultes derivades de la situació de crisi o relatives als compliments contractuals i a les hipoteques d’habitatge, així com per prestar serveis d’atenció a la dona, entre d’altres

L’Acord permet la implementació de punts d’atenció jurídica, prestada pels col·legis d’advocats a diferents municipis de la província de Barcelona, que es destinaran als usuaris dels serveis socials amb l’objectiu de proporcionar-los un primer consell orientador i gratuït, relatiu a aspectes jurídics que puguin derivar-se de l’actual situació de crisi, així com d’informar-los de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o altres sistemes alternatius de resolució de conflictes.

L’objectiu de l’Acord és que aquests punts, que finança la Diputació de Barcelona, prestin informació als usuaris que s’adrecen als serveis socials de l’Ajuntament. Els punts d’orientació jurídica també proporcionaran informació respecte a la documentació necessària per sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb les prescripcions de la Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta. Les persones que tinguin dret a rebre assistència jurídica gratuïta, es derivaran al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) que per territori els correspongui. El SOJ el presten els col·legis d’advocats amb el suport del Departament de Justícia, que en finança el cost.

Els punts d’orientació jurídica s’ocuparan de consultes relatives als drets i deures derivats del compliment de les obligacions contractuals, els subministraments a l’habitatge, les relacions arrendatàries i les derivades de la compra o l’atorgament d’hipoteques d’habitatges, així com del dret de família. La resta de qüestions jurídiques també s’atendran, sobretot en aquells casos en què els municipis acollidors i beneficiaris no disposin d’un servei concret per a casos relacionats amb l’habitatge o l’atenció a la dona.

Aquest servei serà dut a terme pels lletrats designats pels col·legis d’advocats de cada territori. Els advocats podran fer derivacions a altres serveis com ara el Servei d’Intermediació per a Deutes de l’Habitatge (SIDH) i el Servei d’Orientació sobre Mediació (SOM).

Els municipis que acolliran els punts d’atenció jurídica i les seves àrees d’influència, així com el nombre d’hores setmanals de servei per a cada punt d’orientació, seran determinats conjuntament per la Diputació de Barcelona i els col·legis d’advocats, i s’hauran de notificar al Departament de Justícia i al Consell de l’Advocacia Catalana.

Es constitueix una comissió mixta de coordinació formada per les persones designades pels tres organismes, que estudiarà i formularà les propostes de les actuacions que es prevegi dur a terme.

Aquest Acord marc serà vigent des d’avui fins al 31 de desembre de 2015, i es podrà prorrogar anualment.  També està previst estendre aquests punts properament, amb la resta de les diputacions catalanes, al llarg del territori català.

És voluntat dels organismes signants apropar als ciutadans que ho necessitin l’assistència jurídica gratuïta i els diversos serveis que presten, a través de la creació de punts de servei d’orientació jurídica als diversos municipis.
Entrevista a Miquel Sàmper a Cope Catalunya sobre la creació de punts d’atenció jurídica.
[jwplayer mediaid=”1972″ config=”CICAC_audio”]

Related Articles

Back to top button