L’Advocacia Catalana rebutja frontalment el projecte de Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta considerant que és un altre servei públic que quedarà malmès per l’Estat

Malgrat que l’Advocacia Catalana donarà sempre cobertura immediata a tots els sol·licitants de justícia gratuïta, no comprèn com en un context econòmic difícil s’amplien els beneficiaris que poden disposar de suficients recursos econòmics.

El text aprovat no resol les problemàtiques actuals i comporta  una duplicitat en la tramitació que suposa burocratitzar més el servei i, per tant, una despesa pública innecessària.

El projecte envaeix competències autonòmiques que podrien suposar una rebaixa del 30% dels mòduls de pagament del Torn d’Ofici

L’Advocacia Catalana refusa totalment el projecte de Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta que ha aprovat avui el Consell de Ministres.

Finançament

L’Advocacia Catalana considera manifestament injust aquest projecte de llei perquè cobreix amb fons públics a persones que poden tenir suficients recursos econòmics, en un context de retallades generalitzat. D’aquesta manera queda en entredit l’efectiva igualtat en la defensa dels drets dels ciutadans.

El text aprovat no garanteix el finançament públic suficient pel manteniment del sistema. En aquest sentit, cal recordar que el ministre Alberto Ruiz Gallardón va afirmar que les taxes judicials servirien per contribuir a pagar la justícia gratuïta, però les dades del propi ministeri demostren que aquesta mesura recaptatòria no ha assolit les xifres previstes ni s’està utilitzant per sufragar el cost d’aquest servei.  Igualment, l’advocacia catalana s’oposa a  què es justifiqui el cobrament de les taxes judicials per sufragar la justícia gratuïta.

Burocratització del sistema del Torn d’Ofici

El projecte de Llei manté una duplicitat en la tramitació que suposa una despesa pública innecessària. El 95% de les resolucions de l’advocacia catalana són ratificades per l’Administració i mantenir aquest sistema suposa una doble estructura que dilata inútilment el reconeixement definitiu del dret a justícia gratuïta.

Per tant, les càrregues burocràtiques no busquen la qualitat del servei, sinó tot el contrari. Amb aquesta mesura el Ministeri de Justícia mostra la manca de sensibilitat cap a un servei públic essencial com és el Torn d’Ofici.

El projecte a més, menysprea el paper dels Col·legis d’Advocats i dóna més força a estructures burocratitzades que generen un cost innecessari i anticompetitiu; fets que són considerats “inacceptables” pel Col·legi d’Advocats de Barcelona. “Aquesta major burocratització del sistema actual de gestió del Torn d’Ofici res aportarà a la millora del servei”, denuncia el degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca, i afegeix: “no s’aprofita la reforma per fer més racional i eficient el sistema pel reconeixement del dret a la justícia gratuïta i acaba carregant a l’advocat amb obligacions burocràtiques que no aporten qualitat al servei”.

 

Pèrdua de competències 

El projecte envaeix competències autonòmiques, pretenent ser extremadament centralitzador, el que podria comportar una rebaixa del 30% dels mòduls de pagament del Torn. Uns mòduls ja històricament infravalorats i que suposar menystenir el treball professional i de qualitat que presten a Catalunya 6.800 lletrats.

El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper , exigeix “un front comú de tota l’Advocacia Catalana amb la Generalitat de Catalunya per evitar que s’envaeixin les seves competències i per defensar i dignificar la important tasca dels advocats que presten el Torn d’Ofici”.

L’Advocacia Catalana considera inacceptable que no es respecti la tasca dels advocats que presten el Servei i alhora limiti la llibertat i independència del criteri de l’advocat en el seu exercici. Per aquest motiu Rusca opina que “és injust i indignant que la redacció de la Llei de justícia gratuïta prevegi que sigui l’advocat qui hagi d’assumir els costos d’una defensa que molts cops és pràcticament impossible i encara més improbable el seu cobrament en trobar-se el client en parador desconegut. Aquest  menyspreu vers el treball de l’advocat d’ofici va en detriment del servei al ciutadà que veu malversat el seu accés a la justícia”.

Els advocats catalans consideren intolerable que en l’elaboració del text no s’hagi tingut en compte la seva opinió, ja que són els professionals que presten el Servei del Torn d’Ofici i, per tant, els que millor coneixen les carències i necessitats reals per poder oferir un millor servei i garanties de defensa als ciutadans.

Per la seva banda, el president de Consell de l’Advocacia Catalana creu que “la suma de les taxes judicials, la proposta de nova planta judicial, i la possibilitat de què un advocat d’ofici estigui adscrit al torn d’un col·legi situat a cents de quilòmetres del domicili del justiciable, dissolen per complert la tutela judicial efectiva, i escapcen el poc que ens queda de l’Estat de Dret; la situació en què queda la justícia a Espanya és senzillament injusta per a tots espanyols”.

Per aquest motiu, l’Advocacia Catalana presentarà propostes de modificació al text i no descarta mobilitzacions i mesures de protesta al respecte

Related Articles

Back to top button