Criteris per als usos lingüístics a l’Administració de justícia

criteris-usosL’estudi Criteris per als usos lingüístics a l’Administració de justícia recull punts controvertits en l’aplicació de la legislació lingüística en les actuacions judicials i hi dóna possibles respostes. L’Observatori Català de la Justícia és el responsable de l’elaboració d’aquest informe, que tracta qüestions com ara: com, en quin termini i amb quin procediment un ciutadà pot demanar de rebre la documentació oficial de l’òrgan judicial en català, com ha d’actuar un òrgan judicial quan un ciutadà demana ser atès en català, què entenem per indefensió del ciutadà per raó de la llengua, com s’ha d’actuar davant del desconeixement del català per part del jutge, entre moltes altres.

Cada punt tractat recull les diferents opinions expressades per diversos juristes, entre els quals hi ha jutges, secretaris, advocats i altres operadors jurídics. Així mateix, l’estudi conté un resum de la normativa aplicable i de resolucions que hi incideixen, així com dos models de sol·licituds per tramitar en català el procediment judicial.

Related Articles

Back to top button