Estudi sobre l’ús de la mediació pública

Aquest estudi presenta tot un conjunt de gràfics que donen a conèixer la situació de la mediació pública a Catalunya durant el període 2006 – 2011. S’analitzen indicadors com el número de sol·licituds de mediacions i el número de mediacions qua acaben amb acord o sense, entre altres.

(L’estudi s’ha dut a terme gràcies a les dades facilitades pel Centre de Mediació de Catalunya.)

Related Articles

Back to top button