La Intercol·legial celebra que el Senat insti el Govern a consensuar la futura Llei de serveis i col·legis professionals

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya mostra la seva satisfacció per l’aprovació per unanimitat del Ple del Senat el passat 20 de novembre d’una moció en què s’insta el Govern de l’Estat al diàleg amb els representants d’organitzacions professionals per aconseguir un consens bàsic en la futura Llei de serveis professionals, en relació amb els principals eixos que generen discrepància (col·legiació, autoregulació i interlocució) per tal de garantir la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania.

Des de l’aprovació de l’Avantprojecte de llei de col·legis i serveis professionals, l’Associació Intercol·legial ha demanat l’obertura d’un diàleg sincer amb els sector col·legial en el procés de tramitació d’aquesta llei, des d’un apropament a la realitat del món col·legial.

Per a l’Associació Intercol·legial, l’eliminació de la col·legiació obligatòria en determinades professions on fins ara ho era, suposarà l’eliminació del control deontològic i de les bones pràctiques que actualment duen a terme els col·legis professionals. Aquesta situació comportarà un increment de l’intrusisme i deixarà als ciutadans desprotegits per la manca de garanties en els serveis, sense que cap administració estigui en condicions d’assumir aquest control.

L’Associació Intercol·legial va presentar al·legacions a l’Avantprojecte de Llei dins del termini d’audiència pública obert pel Ministeri. En el seu escrit d’al·legacions, la Intercol·legial de Catalunya qüestiona també l’intervencionisme i la voluntat uniformista de l’Avantprojecte, en detriment de l’autonomia pròpia dels col·legis professionals i de les competències de les comunitats autònomes, i en concret de la Generalitat de Catalunya, reivindicant la importància de la deontologia professional i de disposar d’una assegurança obligatòria de responsabilitat civil dels professionals per a l’efectiva protecció dels drets dels destinataris dels serveis professionals.

El president de la Intercol·legial i degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca, va traslladar el contingut d’aquestes al·legacions al ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, en l’entrevista mantinguda el passat 1 d’octubre.

 

Què és l’Associació Intercol∙legial

L’Associació Intercol∙legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa més de 100 col∙legis professionals amb més de 150.000 col∙legiats/des de tots els àmbits professionals, va néixer fa un any amb la voluntat de reforçar la projecció social dels col∙legis professionals, impulsar iniciatives d’interès comú, actuar com a interlocutora amb les Administracions i estudiar qüestions que afecten el col∙lectiu, independentment del sector al qual pertanyin.

Related Articles

Back to top button