e-Butlletí de la Comissió de Llengua (desembre 2013)

but_desembre
La bona acollida que tenen els cursos de llengua catalana per a advocats encapçala el butlletí del mes de desembre: la convocatòria de la sisena edició dels cursos de nivell B, C i llenguatge jurídic ha exhaurit les 250 places en els primers dies del termini d’inscripció.

També cal destacar la publicació de diferents informes i documents que contribueixen a l’estudi de la llengua catalana. D’una banda, la DGPL ja ha tret a la llum el seu Informe de Política Lingüística del 2012; de l’altra, Plataforma per la llengua ha presentat el VI Informe sobre la situació de la llengua catalana; i en darrer lloc, l’Observatori Català de la Justícia ha aprovat el document Criteris per als usos lingüístics a l’Administració de justícia.

Related Articles

Back to top button