Presa de possessió de la nova Consellera, l’Excma. Sra. Maria Hilari Sucarrat

Foto: Beatriz Calcagno
Foto: Beatriz Calcagno
Foto: Beatriz Calcagno
Foto: Beatriz Calcagno
Foto: Beatriz Calcagno

Foto: Beatriz Calcagno

Related Articles

Back to top button