Presa de possessió de la nova Consellera, l’Excma. Sra. Eva Ribó i Fenollós

Foto, Miquel Coll

Foto, Miquel Coll

Foto, Miquel Coll

Foto, Miquel Coll

Related Articles

Back to top button