Canal de denúncies

Portal de Transparència

 

Canal ètic

De conformitat amb la legalitat vigent i la cultura de compliment normatiu del Consell de l’Advocacia Catalana, i a fi de poder identificar, mitigar i reaccionar davant infraccions normatives i del Codi ètic i bones pràctiques, el Consell instaura un canal ètic o canal de denúncies.

A través d’aquest canal, el personal intern del Consell, els col·legis professionals que formen part de la corporació, els advocats i advocades, així com qualsevol tercera persona, poden posar en coneixement de l’organització qualsevol situació d’incompliment o risc d’incompliment de l’ordenament jurídic o del Codi ètic del Consell de l’Advocacia Catalana.

Es garanteix que les persones que recorrin als canals de comunicació existents i/o al canal ètic per comunicar, denunciar, observar o alarmar sobre un risc d’incompliment no sofriran represàlies per part de l’organització pel fet d’haver denunciat, sempre que actuïn de bona fe i/o tinguin motius raonables per creure que la informació sobre infraccions denunciades és veraç en el moment de la denúncia.

En aquesta comunicació únicament s’ha de proporcionar aquella informació específica i objectiva que sigui necessària per poder determinar si els fets comunicats són rellevants, constitueixen algun tipus de infracció o provoquen un risc d’incompliment normatiu o del Codi ètic del Consell de l’Advocacia Catalana.

L’oficial de compliment normatiu i el Comitè d’Ètica del Consell de l’Advocacia Catalana són els responsables d’analitzar les comunicacions rebudes i d’assegurar la confidencialitat de la persona denunciant o les persones esmentades a la comunicació, de conformitat amb la legislació vigent. Un cop analitzades les comunicacions, informaran la persona denunciant del resultat de la valoració o investigació que es pugui portar a terme.

En el supòsit que les dades d’identitat de les persones denunciants siguin requerides per les autoritats judicials o en el marc d’un procés judicial, s’informarà la persona denunciant abans de revelar la seva identitat i se li enviarà una explicació detallada dels motius de la revelació de les dades, llevat que aquesta informació pugui comprometre la recerca o procediment judicial.

Si consideres que has de comunicar algun fet, pots enviar una comunicació a l’adreça comissioetica@cicac.cat o omplir el següent  formulari en el que  ,si vols mantenir l’anonimat,   no cal que t’identifiquis

  Nom

  Email

  Assumpte (Obligatori)

  Missatge (Obligatori)


  Canal de queixes/denúncies per situacions de discriminació per raó de sexe i/o gènere

  A proposta de la Comissió de Violència Masclista i d’Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana, formada per representants dels col·legis de l’advocacia de Catalunya, el 27 de febrer del 2023 el Ple de degans i deganes del Consell va acordar la posada en marxa d’un canal específic per posar en coneixement queixes o denúncies per possibles situacions de discriminació per raó de sexe i/o gènere.

  A través d’aquest canal, el personal intern del Consell, els col·legis professionals que formen part de la corporació, els advocats i advocades, així com qualsevol tercera persona, poden posar en coneixement de l’organització qualsevol situació que pugui suposar una possible situació de discriminació per raó de sexe i/o gènere.

  Es garanteix que les persones que recorrin a aquest canal no sofriran represàlies per part de l’organització pel fet d’haver denunciat, sempre que actuïn de bona fe i/o tinguin motius raonables per creure que la informació sobre infraccions denunciades és veraç en el moment de la denúncia.

  També es garanteix la confidencialitat de la persona denunciant i les persones esmentades a la comunicació, de conformitat amb la legislació vigent. Si bé en el supòsit que les dades d’identitat de les persones denunciants siguin requerides per de les autoritats judicials o en el marc d’un procés judicial, s’informarà la persona denunciant abans de revelar la seva identitat, i se li enviarà una explicació detallada dels motius de la revelació de les dades, llevat que aquesta informació pugui comprometre la recerca o procediment judicial.

  A les comunicacions que es rebin per aquest canal, hi tindran accés l’oficial de compliment normatiu i el Comitè d’Ètica del Consell de l’Advocacia Catalana.

  S’informarà la persona denunciant i, també, la persona denunciada de la recepció de la comunicació i del resultat de la valoració o investigació que es porti a terme.

  Sempre que l’ordenament jurídic ho permeti i amb l’acord de totes les parts, s’intentarà solucionar els conflictes a través de la figura jurídica de la mediació.

  Si consideres que has de comunicar algun fet, pots enviar una comunicació a l’adreça denunciadiscriminacio@cicac.cat En aquesta comunicació únicament s’ha de proporcionar la informació específica i objectiva necessària per poder determinar l’existència de la discriminació per raó de sexe i/o gènere comunicada, aportant o indicant l’existència de les proves que, a judici de la persona que comunica els fets, poden acreditar la situació de discriminació que es comunica.

  També ens ho pots comunicar omplint  el següent  formulari en el que  ,si vols mantenir l’anonimat,   no cal que t’identifiquis

   Nom

   Email

   Assumpte (Obligatori)

   Missatge (Obligatori)


    

   Related Articles

   Back to top button