Presentació telemàtica d’escrits judicials 2023

 

Incidència general de comunicacions/certificat d’indisponibilitat


Divendres 20 d’octubre de 2023, cap a les 14:30, una incidència d’un component del sistema e-justícia.cat va dificultar i inclús impedir la presentació d’escrits telemàtics. La incidència es va resoldre passada una mica més d’una hora.

En tot cas, l’interval en que es va produir la incidència va ser crític en relació a la presentació d’escrits a termini, i per aquest motiu hem decidit activar el pla de contingència i publicar el certificat d’indisponibilitat corresponent.


Avui, 10 d’octubre de 2023, estem patint una incidència, que afecta a diversos Departaments de la Generalitat, que està impedient o dificultant la presentació telemàtica de demandes i escrits, i la recepció de notificacions telemàtiques. També els òrgans judicials estan afectats, trobant lentitud en el sistema.

Els serveis tècnics estan treballant en la resolució de la incidència. Si nos fos resolta en un temps prudencial, publicarem el corresponent certificat d’indisponibilitat.


El proper dissabte 7 d’octubre de les 20:00 h fins al diumenge 8 a les 8:00 hores es portarà a terme la prova anual del Pla de Recuperació de Desastres (PRD) al Departament de Justícia.

Aquesta prova té per finalitat certificar el correcte comportament dels serveis en el centre de processament de dades (CPD) secundari en cas de no disponibilitat del CPD primari.

L’actuació comportarà un tall de servei per a tots els sistemes del Departament de Justícia, Drets i Memòria la durada prevista d’aquest tall és de dotze hores.

Tot i que s’ha triat la franja horària en que hi hagi menys afectació pels usuaris, aquesta actuació pot interferir en la feina dels col·lectius externs que es comuniquen via telemàtica amb jutjats via TTA (presentació de demandes telemàtiques) i RED (presentació d’escrits telemàtics). Per aquesta raó, us demanem que feu extensiva aquesta informació a tots els professionals que treballen a Catalunya. Tampoc estarà disponible, dins de l’horari anteriorment indicat, IAP (Extranet del professional), Arconte i Noticat.


Divendres 28 de juliol vam patir una incidència en l’extranet del professional que dificultava la presentació telemàtica de demandes i escrits durant bona part del matí.

Com el període en el que es va produir la incidència és considerat crític, publicarem avui un certificat d’indisponibilitat


El dia 18 de juliol vam patir vam tenir una incidència en l’extranet del professional que dificultava la presentació telemàtica d’escrits. Els serveis tècnics estan encara revisant l’origen de la incidència. Es va produir al voltant de les 14:00 hores i, per les primeres informacions que tenim, va durar aproximadament  uns 20-30 minuts.


Dimecres dia 14 de juny de 2023 vam tenir una incidència en l’extranet del professional que impedia presentar certs tipus d’escrits (el primer escrit de resposta de la part passiva). En principi, la incidència només afectava a aquells col·lectius que utilitzen els serveis web de l’extranet, és a dir, procuradors i Gabinet Jurídic de la Generalitat.

La incidència es va resoldre  dijous per la tarda, en el sentit que ja es poden presentar escrits, si bé el sistema mostrava encara algun missatge de resposta no controlat.


Per segon dia consecutiu, vam tenir una nova incidència a l’extranet del professional. El període d’afectació es va estendre des de les 14:08 a les 15:20. No és un interval molt ample (una hora aproximadament), però si va tenir lloc en un horari crític. Per tant, publicarem un nou certificat i us el farem arribar, per si de cas havíeu de presentar algun escrit a termini ahir a darrera hora.

Barcelona, 26 d’abril de 2023


Des de les 14 hores del dia 25 d’abril de 2023 s’ha produït una incidència en les comunicacions que està impedint l’operativa amb l’extranet de l’Administració de justícia (presentació de demandes i escrits telemàtics, i recepció de notificacions).


Posem a la vostra disposició el certificat d’indisponibilitat de la incidència de data 7 de febrer de 2023, que va impedir l’operativa amb l’extranet de l’Administració de justícia (presentació de demandes i escrits telemàtics, i recepció de notificacions)

Pautes per a la presentació telemàtica d’escrits judicials

Podeu consultar l’acord del Secretari de Govern del TSJC sobre els criteris per   presentar escrits i documents per via telemàtica, en relació a la seva correcta  indexació  i identificació , especialmente en els supòsits de demanda i contestació  a la demanda, als efectes de permetre una fàcil i adequada localització i consulta.

En aquest sentit:

  • L’escrit o document principal (demanda/contestació a la demanda) de les parts d’un procediment s’haurà de presentar de forma diferenciada i separada dels documents annexos, incloent-se, en primer lloc, com a document 00 l’escrit principal amb la denominació d’escrit de demanda o escrit de contestació a la demanda, i a continuació la resta de documents annexos, foliats i amb índex electrònic segons disposa l’article 273.4 LEC.
  • Els documents annexos han de generar un fitxer per a cada document, per tant, han d‘estar perfectament individualitzats, si bé, en un únic PDF es poden agrupar documents que siguin de la mateixa naturaleza.
  • La denominació dels fitxers ha de ser descriptiva de la naturalesa del document, evitant denominacions genèriques que dificultin la seva localització.
  • No es podrà incloure en un únic fitxer PDF la totalitat de la documentació d’un assumpte

Consulteu els documents:

acord pautes presentació telemàtica ejcat acuerdo pautas presentación telemática ejcat

Comunicats sobre presentacions telemàtiques

Us recordem que  en els partits judicials següents està operativa la presentació d’escrits en forma telemàtica a través de l’e-justícia en l’àmbit penal en els següents òrgans judicials:

Amposta UPSD 1-4, SCPE
Arenys de Mar JPII 1-8, JPEN 1-2
Badalona JINS 1-5, VIDO
Balaguer USPD 1-3, SCPE
Barcelona JPEN EXE 21
Barcelona JINS 10
Barcelona JPEN EXE 21
Barcelona JINS 10
Barcelona JINS 1-16 (excepte 10)
Barcelona JINS 17-33
Barcelona VIDO 1-5
Barcelona JPEN 1-13
Barcelona JPEN 14-29
Barcelona JPEN EXE 12,15,24
Berga JPII 1-2
Blanes UPSD 1-6, SCPE
Cerdanyola del Vallès UPSD 1-8, SCPE
Cervera JPII 1-2
Cornellà de Llobregat UPSD 1-5, SCPE
El Prat de LLobregat UPSD 1-5, SCPE
El Vendrell UPSD 1-8, SCPE, VIDO
Esplugues de Llobregat JPII 1,2, 3
Falset UPSD 1
Figueres JPII 1-8, JPEN 1-2
Gandesa UPSD 1
Gavà JPII 1-9, VIDO
Girona JINS 1-4, JPEN 1-6, SCPE, VIDO
Granollers JINS 1-4, JPEN 1-3, VIDO
Igualada UPSD 1-5, SCPE
L’Hospitalet de Llobregat JINS 1-5, VIDO
La Bisbal UPSD 1-4, SCPE
La Seu JPII 1-2
Lleida JINS 1-4, JPEN 1-3, VIDO
Manresa JPII 1-8, JPEN 1-3, VIDO
Martorell JPII 1-7, VIDO
Mataró JINS 1-5, JPEN 1-2, VIDO
Mollet del Vallès UPSD 1-5, SCPE
Olot JPII 1-2
Puigcerdà UPSD 1
Reus JINS 1-4, JPEN 1-2, VIDO
Ripoll UPSD 1
Rubí JPII 1-8
Sabadell JINS 1-5, JPEN 1-4, VIDO
Sant Boi UPSD 1-4, SCPE
Sant Boi UPSD 1-4, SCPE
Santa Coloma de Farners JPII 1-4
Solsona UPSD 1
St. Coloma de Gramenet UPSD 1-6, SCPE
St. Feliu de Guíxols JPII 1-3
St. Feliu de Llobregat JPII 1-7, VIDO
Tarragona JINS 1-6, JPEN 1-5, VIDO
Terrassa JINS 1-4, JPEN 1-3, VIDO
Tortosa UPSD 1-5, SCPE, JPEN 1-2
Tremp UPSD 1
Valls JPII 1-3
Vic JPII 1-6
Vielha UPSD 1
Vilafranca del Penedès UPSD 1-5, SCPE
Vilanova i la Geltrú JPII 1-9, JPEN 1-4

Disposeu de de manuals  i vídeos de com presentar escrits als següents enllaços:

El portal e-justícia permet, també, altres funcionalitats com: 

Related Articles

Back to top button