Presa de possessió de la nova Consellera, l’Excma. Sra. Maria Eugènia Gay

Foto: Miquel Coll

Foto: Miquel Coll

Foto: Miquel Coll

Foto: Miquel Coll

Related Articles

Back to top button