Cursos de llengua catalana: nivell B, nivell C i curs de llenguatge jurídic

Inscripció oberta per als cursos 2024

El CICAC, en col·laboració amb els departaments de Cultura i Justícia de la Generalitat de Catalunya, ofereix cursos de llengua catalana gratuïts per a advocats, de conformitat amb el Conveni marc de col·laboració que tenen signat per fomentar el coneixement i l’ús del català.

La convocatòria dels cursos és anual.

Nivells de llengua catalana

  • curs de nivell B (B2)
  • curs de nivell C (C1)
  • curs de llenguatge jurídic

Durada dels cursos

El seguiment dels cursos comporta una dedicació total de temps equivalent a 80 hores lectives (60 hores en el curs de llenguatge jurídic).

Modalitat

Els cursos són en línia. Cada persona inscrita a un curs té assignat un tutor (un tècnic lingüístic del Departament de Justícia) que indica cada setmana la unitat que cal treballar, els exercicis que cal fer i el ritme d’estudi més adequat a cada cas. A part del seguiment setmanal per part del tutor, les persones inscrites al curs podran accedir també a una tutoria presencial una vegada al mes per treballar les unitats que s’han estudiat fins aquell moment i resoldre dubtes. L’assistència a aquestes sessions és voluntària.

Inscripcions

El període d’inscripció per als cursos 2024 és del 15 al 27 de novembre. Més informació

Més informació

Poseu-vos en contacte amb serveilinguistic@cicac.cat per saber més informació o bé estigueu atents a les notícies que publiquem a la web i al nostre butlletí de notícies.

Back to top button