Home / Esdeveniment / WEBINAR ICAVOR: Aspectes pràctics del RDL 8/2021, de 4 maig, en quan a les pròrrogues obligatòries de lloguers i la paralització de desnonaments

WEBINAR ICAVOR: Aspectes pràctics del RDL 8/2021, de 4 maig, en quan a les pròrrogues obligatòries de lloguers i la paralització de desnonaments


Detall de l'esdeveniment

  • Data: