Actualitat

La Comissió de taxació de costes i jura de comptes està una advocada o advocat designats per cada Col·legi d’Advocats de Catalunya i presidida per un Degà o Degana, i té com a tasca principal la de coordinar, les funcions de les Comissions d’Honoraris de cada Col·legi d’Advocats de Catalunya, a banda de donar suport tècnic i jurídic al Ple de Degans i Deganes en aquesta matèria.

D’ençà que es varen aprovar les primeres Normes orientadores per aplicar els Honoraris professionals al gener de 1990, tres reformes més han estat necessàries per adaptar-los als importants canvis soferts a les Lleis processals i als nous procediments existents: la del novembre de 1994, la del gener del 2002 i la del desembre de 2004.

Des de l’any 2009, i per exigències en matèria de defensa de la competència, en el sí de la comissió s’ha fet una revisió en profunditat dels criteris orientadors dels Honoraris Professionals, quins treballs varen concloure a finals de l’any 2009.

L’objectiu de la Comissió, una vegada adaptades a la normativa vigent i a les exigències del mercat les noves pautes d’honoraris professionals aprovades per cada Col·legi d’Advocats de Catalunya i als efectes exclusius de Taxació de Costes i de Jura de Comptes, serà el de fomentar que els advocats i advocades integrin l’ús del full d’encàrrec professional com una eina més dins l’exercici de la seva professió.

Back to top button