Servei de correcció del CICAC

El Servei Lingüístic proporciona als col·legiats un servei de correcció personalitzada de textos en llengua catalana totalment gratuït. Aquest servei consisteix a corregir des del punt de vista gramatical i ortogràfic els textos que es facin arribar a l’adreça electrònica serveilinguistic@cicac.cat.
Condicions del servei:
  • Els textos han de ser redactats en llengua catalana.
  • Els textos no poden superar les 5.000 paraules.
  • Els textos s’han d’enviar en format electrònic en un format que es pugui editar (doc, txt, etc.).
  • La data del lliurament de la correcció dependrà directament del volum de feina del moment en què se sol·licita.
Back to top button